Vossemeerlaan - ondergrondse containers

Met deze brief informeren wij u over werkzaamheden ondergrondse containers in de Vossemeerlaan.

Aanleiding

Voor de inzameling van glas, papier en textiel staan in Leiden op veel locaties bovengrondse containers. Op die plekken waar inmiddels is overgegaan op ondergrondse containers voor het restafval wil de gemeente ook de glas-, papier- en textielbakken ondergronds gaan brengen.

Hiermee verbetert de uitstraling van de openbare ruimte. Nu worden er ondergrondse containers aangebracht op de Vossemeerlaan ter hoogte van de bovengrondse containers bij de kruising met de Meeuwenzijde.

Werkzaamheden, parkeren, verkeershinder

De werkzaamheden bestaan onder andere uit graafwerk, het plaatsen van een betonnen bak in de bodem en andere werkzaamheden. Mogelijk moet u tijdens deze werkzaamheden omrijden of op een andere plek dan normaal parkeren. Wij vragen om u begrip en medewerking.

Planning

De werkzaamheden vinden plaats van vrijdag 21 juni tot dinsdag 25 juni. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering afwijken van de planning.

Omgeving

Ik wil u erop wijzen dat het werkterrein een gevaarlijke plek kan zijn voor kinderen. Ik verzoek u hier rekening mee te houden en (uw) kinderen hierop attent te maken.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

L. Boer

Directievoerder Cluster Beheer