Voorstraat en de Van Heussenstraat - aanleggen nieuw riool (2023-206)

Het riool van een deel van de woningen in de Voorstraat is in slechte staat. Er wordt aan de achterzijde van de woningen, in het achterpad tussen de Voorstraat en de Van Heussenstraat, een nieuw riool aangelegd.

Wat gaat er gebeuren?

In opdracht van de gemeente zal aannemer De Vries Stolwijk een nieuw verzamelriool aanleggen in het achterpad tussen de Voorstraat en de Van Heussenstraat. Hiervoor zal een sleuf gegraven worden waarin het nieuwe riool wordt aangebracht. Naar iedere woning van de woningen aan de Voorstraat wordt een nieuwe huisaansluiting tot aan de erfgrens gelegd. De huisaansluiting vanaf de erfgrens is voor de bewoner zelf om aan te (laten) brengen. Na aanbrengen van het riool wordt de sleuf weer dichtgemaakt en het achterpad voorzien van nieuwe tegels.

Duur van de werkzaamheden

De start van de werkzaamheden staan gepland op 13 september 2023 en nemen ongeveer 7 weken in beslag. De Voorstraat wordt tijdens de uitvoering van fase 2, tussen 9 oktober en 13 oktober afgesloten voor doorgaand verkeer. In dit deel van de Voorstraat kan dan niet geparkeerd worden. Dit wordt tijdig met verkeersborden aangegeven. Ook de vuilophaaldienst kan de Voorstraat tussen 9 en 13 oktober niet inrijden. Woont u in dit deel van de Voorstraat dan kunt u deze week uw containers aanbieden op de Lage Rijndijk of aan de Javastraat.

Overlast

De werkzaamheden vinden plaats in het achterpad tussen de Voorstraat en Van Heussenstraat. Op de achterzijde van deze brief treft u de fasering aan. Tijdens de werkzaamheden kunnen bewoners van de Voorstraat 2 t/m 56 en Van Heussenstraat 2 t/m 48  geen gebruik maken van het achterpad als de aannemer bij deze woningen aan het werk is. Ook vragen wij deze bewoners om tijdens de werkzaamheden uw afvalbakken uit uw tuin naar de voorzijde van de woning te verplaatsen. Mocht u moeilijkheden ondervinden met het naar de voorzijde brengen van de afvalbakken, spreek dan de medewerkers ter plaatse even aan. Zij zoeken samen met u naar een oplossing.

Veiligheid

Aannemer De Vries Stolwijk doet er alles aan om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te garanderen. Toch blijven werkterreinen en depots gevaarlijke plaatsen. Het is verstandig kinderen hierop te wijzen en hen weg te houden van het werkterrein.

Meer informatie

Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden, neem dan contact op met aannemer De Vries Stolwijk en vraag naar de uitvoerder van het project Voorstraat via 0182 36 23 88.

Heeft u vragen voor de gemeente? Dan kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen met omgevingsmanager Tamara Weber via 14 071 - keuze 4 of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Wij danken u alvast voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

David van Zanten

Projectmanager Voorstraat

Gemeente Leiden