Voorlopige locaties ondergrondse containers

In de gemeente Leiden zijn de wijkcontainers voor restafval al zo veel mogelijk ondergronds geplaatst. Nu is het de beurt aan de glas-, papier- en textielcontainers.

Keuze van containerlocaties

De ondergrond van de stad Leiden bevat vaak onzichtbare obstakels zoals kabels en leidingen. Daardoor kunnen er niet overal ondergrondse containers komen. Na onderzoek is het volgende overzicht van voorlopige locaties opgesteld.

Straatnaam

papier

glas

textiel

totaal

Jan Pieterzn. Coenhof t.h.v. 1-7/hoek W. De Zwijgerlaan11nvt.2
Frederik van Eedenlaan t.h.v. 32/ hoek Willem Klooslaan1113
Beethovenlaan t.h.v. 2/ hoek Mendelsohnkade11nvt.2
Leeuwkenstraat t.h.v. 16/ hoek Andres Schotkade2114
Lammenschansweg t.h.v. 762215

Plattegronden met locaties inzien

Het voorlopig aanwijsbesluit en de locatietekeningen liggen vanaf 30 november 2018 in het stadhuis (Stadhuisplein 1) en het Stadsbouwhuis (Langegracht 72) op maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur en in het stadhuis ook op donderdag van 17.00-20.00 uur en zaterdag van 9.00-13.00 uur.

Indienen zienswijzen

U kunt in de periode van 30 november 2018 tot en met 10 januari 2019 schriftelijk reageren naar: Burgemeester en Wethouders van Leiden, t.a.v. de heer R. Veelenturf, Cluster Beheer, Postbus 9100, 2300 PC  Leiden of via www.leiden.nl/contact, onder vermelding van ‘zienswijze locaties ondergrondse containers glas, papier en textiel’.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Arif Erkoca
Cluster Beheer