Voorlopig ontwerp pleintje Cornelie van Zantenstraat (2021-310)

In 2022 willen we het pleintje aan de Cornelie van Zantenstraat vergroenen en aanpassen. In deze brief leest u over de aanleiding, de concrete aanpassingen en de planning van het werk aan het plein. Als u ideeën heeft, meer wilt weten, bedenkingen heeft of graag mee wilt werken aan dit initiatief, dan kunt u reageren tot en met woensdag 22 december. Ook houden wij een telefonisch spreekuur. Onderaan deze brief leest u, hoe u kunt reageren.

De Cornelie van Zantenstraat op de Groene-Kansen-Kaart

Het pleintje aan de Cornelie van Zantenstraat is een van de genoemde locaties in de Groene-Kansen-Kaart en krijgt daardoor binnenkort een andere uitstraling. De gemeente heeft hiervoor een voorlopig ontwerp gemaakt, u vindt het plan aan de binnenkant van deze brief. Op de Groene Kansen staan versteende plekken in de stad, die vergroend kunnen worden. De Kaart is in 2019 vastgesteld door de gemeenteraad.

Onderhoud

De bewoners mogen het beheer en onderhoud van de groenvakken op zich nemen. Zoals eerder in deze brief aangegeven, kunt u dit aangeven indien u dit wilt. Indien hiervoor geen animo is zal er standaard plantmateriaal gebruikt worden, zie hiervoor de bijlage.

Planning

Na 22 december gaan wij uw reacties/opmerkingen verwerken in het ontwerp. Als uw suggestie niet mogelijk is, krijgt u een reactie waarom we uw idee niet mee kunnen nemen. Als het definitieve ontwerp klaar is, sturen wij u dit weer via een bewonersbrief toe.

Tegen de tijd dat de uitvoering gaat starten, volgt nog een bewonersbrief over de concrete planning en de uit te voeren werkzaamheden.

Telefonisch spreekuur

Heeft u vragen over het voorlopig ontwerp of bent u niet in de gelegenheid om via de e-mail uw reactie te geven? Dan kunt u ook tijdens het telefonisch spreekuur contact opnemen met de ontwerper, mevrouw Karen Jansen. Dit spreekuur vindt plaats op:

  • Dinsdag 21 december tussen 16.00 en 17.00 uur.

U kunt hiervoor bellen naar het Klant Contact Centrum, tel. 14 071 (keuze 4) en vragen naar mevrouw Karen Jansen.

Uw reactie

Wilt u graag meewerken aan dit initiatief, heeft u ideeën, mocht u meer over de plannen willen weten of wilt u laten weten wat u ervan vindt, reageer dan uiterlijk woensdag 22 december op deze brief, via de e-mail aandeslag@leiden.nl onder vermelding van Cornelie van Zantenstraat.

Met vriendelijke groet,

W. Mahesh
Wijkbeheerder Stevenshof