Vondellaan, Lage Morsweg, J. Catslaan - ondergrondse container 2020-322

Deze maand is er een ondergrondse container voor restafval geplaatst op de kruising van de Tesselschadestraat en de Van Baerlestraat. In de brief die hierover is gestuurd, stond aangegeven dat u ook gebruik zou gaan maken van de ondergrondse container. Dit is echter onjuist, onze excuses hiervoor.

U houdt de minicontainer

De ondergrondse containers zijn bedoeld voor huishoudens waar de vuilniswagen te weinig ruimte heeft om de minicontainers restafval  te legen. Dat is bij u niet het geval. U kunt uw afval gewoon via de minicontainers blijven aanleveren en u krijgt dus geen containerpas.

Minicontainer voor gft

Voor wat betreft het inzamelen van gft-afval verandert er niets. Niet voor u, en niet voor de rest van de wijk. De minicontainers voor gft blijven gewoon in gebruik.

Minicontainer voor papier

Voor het gescheiden aanleveren van papier krijgt u binnenkort een nieuwe minicontainer, behalve als u heeft doorgegeven deze niet te willen ontvangen. Meer informatie over de minicontainer voor papier volgt later in een aparte brief.

Meer informatie

Heeft u nog vragen dan kunt u bellen met de gemeente, telefoon 14071 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of een bericht sturen via www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Arif Erkoca

Gemeente Leiden