Vondelkwartier - voortgang gebiedsvisie en ontwikkellocaties (2021-051)

Hierbij informeren wij u graag over de voortgang van de ontwikkelingen in het Vondelkwartier.

Gebiedsvisie

De gemeenteraad heeft de Gebiedsvisie Vondelkwartier op 15 december 2020 vastgesteld. In deze gebiedsvisie zijn de kaders vastgelegd waarbinnen de gemeente haar medewerking kan verlenen aan de plannen voor de Motorhuis-, Mercedes/IJshal- en ROC/Gezondheidscentrum-locatie. U kunt het besluit met bijbehorende stukken vinden op: https://leiden.notubiz.nl/vergadering/701160/.

Voortgang en participatie

FSD Development, ontwikkelaar van de Motorhuislocatie, gaat als eerste van start met de ontwerpfase. Zij organiseert hierover op woensdag 3 maart een digitale informatiebijeenkomst. Bijgaand vindt u de uitnodiging van FSD Development. Deze bijeenkomst is de start van het participatietraject over het ontwerp van de Motorhuis-locatie. Als ontwikkelaar van de locatie neemt FSD Development hierin het voortouw. De afgelopen periode hebben FSD Development, een aantal bewoners en de gemeente samen een participatieplan opgesteld. Dit plan vindt u binnenkort op www.vondel.red. Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de digitale informatiebijeenkomst.

De plannen voor de overige locaties zijn nog niet zover. Zodra hier meer over bekend wordt, informeren wij u hierover.

Bestemmingsplanprocedure

Voordat een ontwerp bestemmingsplan (dat ruimte biedt voor het nieuwe plan) ter besluitvorming aan het college van burgemeester en wethouders wordt voorgelegd, moet over een aantal zaken duidelijkheid bestaan. Zo moeten bijvoorbeeld bereikbaarheid, voldoende parkeervoorzieningen en financiële haalbaarheid van het plan worden aangetoond.

De verwachting is dat het ontwerp bestemmingsplan na de zomer van 2021 ter inzage wordt gelegd, zodat de gemeenteraad in de eerste helft van 2022 hierover een besluit kan nemen.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Marloes van der Meer
Projectmanager Gemeente Leiden