Vondelkwartier - online informatiebijeenkomst (2020-408)

Graag informeer ik u hierbij over de stand van zaken van de gebiedsvisie Vondelkwartier en de online informatiebijeenkomst op woensdag 18 november 2020.

Huidige stand van zaken

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gebiedsvisie Vondelkwartier op 27 oktober ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. In de gebiedsvisie wordt in grote lijnen omschreven hoe het Vondelkwartier er in de toekomst uit kan gaan zien. De planning van de bestuurlijke besluitvorming is als volgt:

  • 24 november: eerste commissiebehandeling (mogelijkheid tot inspreken)
  • 10 december: tweede commissiebehandeling
  • 15 december: raadsbehandeling

Meer informatie over de bestuurlijke besluitvorming en inspreken vindt u op: https://gemeenteraad.leiden.nl/denk-mee/inspreken/.

Informatiebijeenkomst

Voorafgaand aan de behandeling in de raadscommissie vindt een digitale informatiebijeenkomst plaats op woensdagavond 18 november van 19.30 tot 21.00 uur. Wij nodigen u van harte uit hiervoor. Tijdens deze avond behandelen we de gebiedsvisie Vondelkwartier, bespreken we het proces voor de komende periode en stelt Spuigroep, de ontwikkelaar van de Motorhuislocatie, zichzelf voor en vertelt waar zij staan in het proces. We willen u vooral de ruimte bieden om vragen te stellen.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst door een mail te sturen naar a.zoutendijk@leiden.nl. U ontvangt dan op woensdagochtend 18 november een link voor de digitale vergadering en het programma. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, maar wel graag de presentatie en het verslag van de avond willen ontvangen dan kunt u dit ook aangeven door te mailen naar a.zoutendijk@leiden.nl.

Informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Marloes van der Meer
Projectmanager Vondelkwartier