Vondelkwartier - gebiedsvisie (2020-191)

U woont in het Vondelkwartier of in de directe omgeving daarvan. Met deze brief willen wij u uitnodigen om mee te denken over plannen voor het Vondelkwartier.

Wat zijn de plannen?

Twee eigenaren in het Vondelkwartier hebben de gemeente benaderd omdat zij allebei - los van elkaar - op hun grond een plan willen ontwikkelen. Het gaat om de eigenaar van de Motorhuislocatie en de eigenaar van de locatie van de huidige Mercedes-dealer en ijshal.

De gemeente steunt deze plannen, omdat deze een kans bieden om het Vondelkwartier te ontwikkelen tot een levendige stadsbuurt. Belangrijke pijlers daarbij zijn het beter verbinden van de buurt met andere gebieden, het toevoegen van kwaliteit aan de openbare ruimte (meer groen) en duurzaamheid.

Ook het ROC en het gezondheidscentrum zijn op termijn toe aan nieuwbouw of renovatie.

Omdat de drie locaties dicht bij elkaar liggen, vindt de gemeente het belangrijk deze initiatieven in samenhang met elkaar en de omliggende wijk te bekijken. Het doel is om zo te komen tot bouwplannen die passen bij het Vondelkwartier en bij Leiden. Daarom wordt er een gebiedsvisie opgesteld.

Wat komt er in de gebiedsvisie Vondelkwartier?

In de gebiedsvisie wordt in grote lijnen omschreven hoe het gebied eruit moet gaan zien. Binnen die grenzen kunnen de nieuwe plannen worden gevormd. Het gaat nog niet over het ontwerp van de gebouwen en de uitwerking van onderwerpen zoals groen, openbare ruimte en bereikbaarheid.

Doe mee!

De komende periode gaan we met elkaar werken aan een gebiedsvisie voor het Vondelkwartier. We nodigen u van harte uit om uw mening te geven over diverse onderwerpen en uw ideeën te laten horen. Dit kan op verschillende manieren.

Doemee.leiden.nl

U kunt uw mening en ideeën over uw leefomgeving geven via doemee.leiden.nl. Dit kost ongeveer tien minuten. Na registratie kunt u meedoen. Dit kan tot en met 7 juni  2020. De opbrengst verwerken we in de gebiedsvisie Vondelkwartier.

Op doemee.leiden.nl vindt u ook meer informatie en kunt u zien welke stappen er de komende maanden genomen worden om tot de gebiedsvisie te komen.

Telefonisch spreekuur

Op de onderstaande dinsdagen en donderdagen organiseren wij een telefonisch spreekuur op de hieronder aangegeven tijden. Het telefoonnummer is 14 071. Als u aangeeft dat u belt voor de gebiedsvisie Vondelkwartier, verbindt een medewerker u door. Daarna kunt u vragen stellen en/of uw mening geven.

Dag

Datum

Tijd

Dinsdag

26 mei 2020

16.00-17:00

Donderdag

28 mei 2020

14.00-15.00

Dinsdag

2 juni 2020

16.00-17:00

Donderdag

4 juni 2020

14.00-15.00

Waar vindt u nadere informatie?

Actuele ontwikkelingen over het Vondelkwartier kunt u volgen via www.leiden.nl/vondelkwartier. Daarnaast kunt u zich via www.leiden.nl/stadsnieuws aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van de gemeente Leiden. Abonneer u vervolgens op ‘Mors’.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leonie Wijsman

Projectmanager Vondelkwartier