Vogelwijk - vertraging uitvoering en kap bomen (2023-006)

De werkzaamheden voor de vervanging van de riolering en de gelijktijdige vernieuwing van de openbare ruimte in de Vogelwijk zouden in januari 2023 beginnen. De Raad van State bepaalde in november dat projecten niet meer automatisch toestemming krijgen om tijdens de bouwperiode tijdelijk stikstof uit te mogen stoten. De gemeente moet eerst met diverse berekeningen aantonen dat het project voldoet aan de wet natuurbescherming. Dit heeft enige vertraging opgeleverd. De werkzaamheden kunnen nu op zijn vroegst in maart 2023 starten. Wanneer er meer bekend is, ontvangt u opnieuw een brief.

Kap bomen in de Vogelwijk

Vooruitlopend op de werkzaamheden voor de vervanging van de riolering vervangt Liander de gasleiding in diverse straten. Het vervangen van de gasleiding in de Leeuwerikstraat staat gepland vanaf 16 januari 2023. Omwonenden ontvangen meer informatie van Liander. Voor de werkzaamheden aan de gasleidingen moeten bomen in de Leeuwerikstraat gekapt worden. Daarnaast zijn er bomen op andere plekken in de wijk die in slechte staat zijn en ook gekapt worden. De vergunning voor deze bomenkap in de Vogelwijk is verleend en per 6 december 2022 onherroepelijk verklaard. 

De kap van de bomen staat gepland in de week van 9 tot 13 januari 2023. Deze bomen worden gekapt:

  • Bomen Leeuwerikstraat aan de oneven zijde nr. 27 t/m 55 (figuur 1)
  • Bomen Leeuwerikstraat aan de oneven zijde nr. 1 t/m 25 (Figuur 2)
  • Bomen Leeuwerikstraat even zijde t.h.v. nr. 2 en 4 (Figuur 2)
  • Boom Blauwe Vogelweg in de groenstrook einde Roodborststraat (figuur 3)
  • Boom Blauwe Vogelweg in de groenstrook tegenover de Mythylschool (figuur 4)
  • Boom Naast Rijnsburgerweg nr. 164 (figuur 5)

Na de herinrichting worden weer nieuwe bomen aangeplant.

Meer informatie

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager Tamara Weber via het telefoonnummer aan de voorzijde van deze brief of per mail via vogelwijkraadsherenbuurt@leiden.nl.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Leiden

Ron Kardol
Technisch Projectleider

Projectbureau Afdeling Stadsingenieurs