Vogelwijk - Raadsherenbuurt - voorlopig ontwerp en enquête (2021-173)

Het riool in uw wijk wordt vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Naast het riool voor vuilwater komt er een apart riool voor het relatief schone regenwater. Omdat de straten voor deze werkzaamheden toch open moeten, vernieuwt de gemeente meteen de openbare ruimte: straten, stoepen en het groen. Daarbij worden zogeheten klimaatadaptieve maatregelen toegepast en is het doel om de wijk groener te maken. Hiermee zijn de Vogelwijk en Raadsherenbuurt straks voorbereid op het veranderende klimaat met heftige regenbuien en langere periodes van droogte en hitte.

Participatie tot nu toe

Het Rozenplein in de Johan de Wittstraat in de Raadsherenbuurt krijgt een nieuwe inrichting. In overleg met de direct omwonenden ontwikkelde de gemeente twee varianten voor het plein. De eerste variant is met behoud van de rijbaan, vier parkeervakken in het trottoir en geveltuintjes; de tweede variant is zonder rijbaan, maar met verbreed trottoir, een vergroot Rozenperk en voortuinen ter hoogte van huisnummers 35 t/m 45. Uit de participatie met de wijk is hier een derde variant bijgekomen, met behoud van rijbaan en vergroting van het Rozenperk door de parkeervakken aan de Johan de Wittstraat te laten vervallen. Op Doemee kunt u de varianten bekijken en uw voorkeur doorgeven.

Bewonerssessies

In april 2021 heeft het projectteam het voorlopig ontwerp (VO) gepresenteerd tijdens zes verschillende digitale bewonerssessies. Er zijn veel reacties binnengekomen, zowel tijdens de sessies als op doemee.leiden.nl. Vervolgens zijn er meerdere extra werksessies geweest met het Wijkcomité Vogelwijk en Vereniging Raadsherenbuurt. Samen met deze werkgroepen hebben we gekeken naar optimalisaties op het ontwerp, die passen binnen de opgaven van dit project en de kaders waarbinnen zij moeten worden uitgevoerd. Het projectteam beschouwt de bewonerssessies in april en de werksessies met beide werkgroepen als zeer opbouwend en waardevol.

Doemee.leiden.nl open t/m zondag 27 juni

Het aangepaste voorlopig ontwerp (VO+) voor beide wijken kunt u bekijken op doemee.leiden.nl. Daarnaast kunt u op dit platform deelnemen aan twee enquêtes: één over de kruising Nachtegaallaan/Rijnsburgerweg en één over de inrichting van het Rozenplein aan de Johan de Wittstraat. De uitkomsten van deze enquêtes worden samen met een advies voor een van de varianten voorgelegd aan de gemeenteraad, de gemeenteraad neemt hierin het besluit om dit advies over te nemen of te kiezen voor een andere variant. Na zondag 27 juni sluit doemee.leiden.nl, u kunt dan geen reacties meer achterlaten of deelnemen aan de enquêtes. Van al uw opmerkingen en vragen wordt een notitie geschreven waarin wij, per thema, al uw vragen zullen beantwoorden. Begin juli wordt deze notitie op doemee.leiden.nl geplaatst.

NB De participatie voor de Van Beuningenlaan, Antonie Duycklaan, Adriaan Pauwstraat en Paulus Buysstraat vind later plaats en wordt als een aparte fase van dit project voorbereid.

Er komen geen wijzigingen in de inrichting van de Warmonderweg (hier wordt wel het trottoir vernieuwd en worden de parkeervakken voorzien van waterdoorlatende verharding) en de Van Slingelandtlaan (het riool ligt in de Van Ledenberchstraat).

Meer informatie of vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Dan kunt u contact opnemen met Tamara Weber, omgevingsmanager van dit project, via vogelwijkraadsherenbuurt@leiden.nl of via

tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Actuele ontwikkelingen over de Vogelwijk en de Raadsherenbuurt kunt u volgen via www.leiden.nl/vogelwijkraadsherenbuurt of leest u in een van onze volgende nieuwsbrieven.

Met vriendelijke groet,

Projectteam Vogelwijk - Raadsherenbuurt