Vogelwijk-Raadsherenbuurt - rioolvervanging en herinrichting (2020-264)

De gemeente gaat in uw wijk de riolering vervangen en de openbare ruimte herinrichten. Met deze brief willen wij u uitnodigen om mee te denken over plannen voor de vernieuwing van de straten, stoepen en het groen in deze wijken.

Wat zijn de plannen?

De riolering in de Vogelwijk en Raadsherenbuurt wordt vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Naast het riool voor vuil water komt er een apart riool voor het relatief schone regenwater. Straks wordt alleen het vuile water gezuiverd, het regenwater wordt direct afgevoerd naar het oppervlaktewater. Bovendien wil de gemeente onder de grond vast ruimte reserveren voor de aanleg van een toekomstig energienet.

Omdat de straten voor de werkzaamheden aan het riool toch open moeten, vernieuwt de gemeente meteen de straten, stoepen en het groen. De gebakken straatstenen uit de rijbaan worden zoveel mogelijk hergebruikt. Daarnaast past de gemeente zogeheten klimaatadaptieve maatregelen toe. Zo wordt er een drainagesysteem aangelegd om het grondwater te reguleren en wil de gemeente de wijken groener maken door verschillende soorten bomen en planten toe te voegen. Hiermee zijn de Vogelwijk en Raadsherenbuurt straks voorbereid op het veranderende klimaat met hevigere regenbuien, en langere perioden van droogte en hitte.

Het Bos van Bosman valt buiten het rioleringsproject, maar het park krijgt de komende tijd ook een opknapbeurt. Dit project bevindt zich nu echter nog in de opstartfase. Volgens planning wordt er komende winter een plan gemaakt voor de vernieuwing van het park. Omwonenden worden te zijner tijd geïnformeerd en uitgenodigd om mee te denken.

Doe mee!

De gemeente heeft een schetsontwerp gemaakt voor de Vogelwijk en de Raadsherenbuurt. Dit schetsontwerp is een eerste voorstel om tot een nieuwe inrichting van de wijken te komen. U vindt dit schetsontwerp met een toelichting in de bijlage (pdf, 422 kb) bij deze brief. We zijn heel benieuwd naar uw mening over dit eerste ontwerp. Als gevolg van de maatregelen rond het coronavirus vragen we u uw mening in eerste instantie digitaal of telefonisch te geven. Na de zomervakantie nodigen we u uit voor een bewonersbijeenkomst.

Doemee.leiden.nl

U kunt uw mening geven via doemee.leiden.nl. Na registratie op dit online platform kunt u meedoen. Het invullen van de enquêtes en de open vragen kost ongeveer tien minuten. U kunt de vragen tot en met vrijdag 17 juli invullen. De opbrengst verwerken we in de volgende stap van het project, het voorlopig ontwerp.
Op doemee.leiden.nl vindt u ook meer informatie over het project en kunt u zien welke stappen er de komende maanden genomen worden om tot een voorlopig ontwerp te komen.

Telefonisch spreekuur

Heeft u vragen over het schetsontwerp die op doemee.leiden.nl niet worden beantwoord, of bent u niet in de gelegenheid om online uw mening te geven? Dan kunt u op onderstaande dinsdagen en donderdagen contact opnemen tijdens het telefonisch spreekuur, via tel. 14 071. Als u aangeeft dat u belt over het project Vogelwijk/Raadsherenbuurt, verbindt een medewerker u door. Daarna kunt u vragen stellen en/of uw mening geven.

  • Donderdag 2 juli 2020, 11.00-12.00
  • Dinsdag 7 juli 2020, 16.00-17.00
  • Donderdag 9 juli 2020, 14.00-15.00
  • Dinsdag 16 juli 2020, 14.00-15.00

Waar vindt u nadere informatie?

Actuele ontwikkelingen over de Vogelwijk en de Raadsherenbuurt kunt u volgen via www.leiden.nl/vogelwijkraadsherenbuurt. Daarnaast kunt u zich via www.leiden.nl/stadsnieuws aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van de gemeente Leiden. Abonneer u vervolgens op ‘Boerhaavekwartier’.

Vragen

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

David van Zanten
Projectmanager Vogelwijk en Raadsherenbuurt