Vogelwijk - informatiebijeenkomst start uitvoering werkzaamheden (2023-074)

Begin dit jaar stuurden we u een brief over de vertraging van de werkzaamheden voor de duurzame wijkvernieuwing in de Vogelwijk. Op 15 februari 2023 is de omgevingsvergunning verleend en inmiddels is deze onherroepelijk. Daarmee kan het werk van start. De startdatum is in overleg met de aannemer vastgesteld op dinsdag 11 april 2023.

Voor we de schop in de grond zetten, willen wij u graag uitnodigen voor een informatiebijeenkomst over de uitvoering van de werkzaamheden.

Wanneer:           Dinsdag 4 april 2023

Waar:                 Speeltuin Vogelenwijk, Nachtegaallaan 25

18.00 uur:          Ontvangst met een hapje en een gezond drankje

18.30 uur:          Plenaire bijeenkomst met uitleg over de werkzaamheden van het project

19.30 uur:          Pauze of stel een vraag over het project

20.00 uur:           Aanvang jaarvergadering stichting wijkcomité Vogelwijk

Informatiebijeenkomst

Tijdens de informatieavond worden het uitvoeringsteam en de omgevingsmanager van de aannemer aan u voorgesteld. Zij vertellen u meer over de planning en fasering, werkwijze van de aannemer, veiligheid, parkeren en hoe de communicatie verloopt tijdens de uitvoering.

Al deze informatie vindt u ook terug in de nieuwsbrief die u bij deze uitnodiging in de bus heeft gekregen. Wat u de komende maanden kunt verwachten staat in deze nieuwsbrief vermeld. De meest actuele versie van de planning vindt u ook terug in de app Pylon en hangt straks aan de wand van de bouwkeet van aannemer De Vries Stolwijk in de Leeuwerikstraat. Hierover leest u ook meer in de nieuwsbrief.  

Wij hebben veel vertrouwen in aannemer De Vries Stolwijk en gaan ervan uit dat met uw begrip voor de tijdelijke overlast de Vogelwijk straks na de uitvoering klaar is voor de toekomst.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Leiden

David van Zanten
Projectmanager
Duurzame wijkvernieuwing Vogelwijk