Vogelwijk en Raadsherenbuurt - vooronderzoek riolering en herinrichting (2020-141)

De gebeurtenissen rondom het coronavirus hebben veel impact op ons dagelijks leven.

Desondanks proberen we allemaal zo goed mogelijk door te gaan met ons werk.

De gemeente gaat dan ook verder met de voorbereiding voor de herinrichting van de openbare ruimte, vandaar dat u deze brief ontvangt.

De riolering in de Vogelwijk en in de Raadsherenbuurt wordt vernieuwd. Om de werkzaamheden voor te bereiden, vinden er in uw wijk verschillende vooronderzoeken plaats.

Wat gaat er gebeuren in de wijk?

De riolering voor vuil water is na jaren trouwe dienst aan vervanging toe. Daarnaast leggen we een apart regenwaterriool aan. Hiermee voorkomen we vermenging van het relatief schone regenwater met het vuile water van bijvoorbeeld toiletten en wasmachines. Het regenwater hoeft dan niet gezuiverd te worden. Verder willen we in de ondergrond vast ruimte reserveren voor een toekomstig energienet. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden moet dan de hele straat open. Daarna kunnen straten en groen opnieuw worden ingericht en kan er extra groen worden toegevoegd. Dit is belangrijk om klimaatveranderingen, zoals lange periodes van droogte, hevige regenval en hitte, beter op te kunnen vangen.

Wanneer zijn de vooronderzoeken en waar gaat het dan om?

De komende maanden vinden ter voorbereiding op de werkzaamheden in uw wijk verschillende onderzoeken plaats, zoals:

  • hoogtemetingen van de straten en het groen;
  • inventarisatie van bomen, straten, trottoirs en het riool;
  • grondonderzoek door middel van boringen.

Deze onderzoeken worden door de gemeente zelf, of door een extern bureau in opdracht van de gemeente uitgevoerd.

Meedenken

Over de nieuwe inrichting van de straten en het groen wil de gemeente graag met u in gesprek. In verband met de maatregelen rond het coronavirus kunnen we hier op dit moment nog geen bijeenkomst voor organiseren. Zodra de situatie het toelaat, ontvangt u van ons een uitnodiging voor een informatie- en meedenksessie in uw wijk.

Wilt u meer weten?

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Joost Verhaar

Projectcoördinator Stadsingenieurs