Vlietweg - werkzaamheden (2023-276)

In deze brief vertellen we u over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden op de Vlietweg. Hieronder leest u wat dit voor u betekent.

Dit gaan we doen

De toegangsweg naar de Vlietweg en het parkeerterrein van Brasserie Cronesteyn gaan we herstellen. Bij de werkzaamheden aan de Rijnlandroute is het asfalt verwijderd en zijn er betonplaten neergelegd. Dit gaan we nu opnieuw asfalteren.

Wanneer gaan we dit doen

De werkzaamheden starten op maandag 6 november. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot vrijdag 10 november. Door het weer of andere onverwachte omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden kunnen fietsers gebruik blijven maken van de Vlietweg. Autoverkeer kan via de Vrouwenweg de Vlietweg bereiken. Betekent wel dat u onder de brug van de Europaweg door moeten rijden. Deze brug heeft een hoogtebeperking (2,10) waardoor de Vlietweg niet bereikbaar is voor hoge auto’s (bijvoorbeeld busjes) of vrachtverkeer.

Mocht u toch gebruik moeten maken van de weg met een hoge auto dan kunt u contact opnemen. Dan gaan we samen met u in overleg om te zoeken naar een oplossing.

We maken wel een tijdelijke weg zodat bij calamiteiten de hulpdiensten altijd vrije doorgang hebben. Helaas is deze weg niet geschikt voor overig verkeer.

Aanbieden huisvuil

Het aanbieden van het huisvuil verandert niet door de werkzaamheden. De ophaaldagen van het huisvuil blijven zoals u die gewend bent.

Overlast

De werkzaamheden gaan samen met geluidshinder. We doen ons uiterste best om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Maar u krijgt ongetwijfeld iets mee van de werkzaamheden.

Vragen

Hebt u vragen na het lezen van deze brief?

Bel dan met de gemeente Leiden, telefoonnummer 14 071 - keuze 3 (maandag tot en met vrijdag 9.00-17.00 uur) of stuur een e-mail naar WT@leiden.nl.

Met vriendelijke groet,

Wilco van der Burg
Projectcoördinator Cluster Beheer