Vlietweg - vervangen brug uitgesteld

Gemeente Leiden heeft de vervanging van de brug tussen Vlietweg 88 en nr. 92 na overleg met de provincie Zuid-Holland uitgesteld.

Aanleiding

Momenteel speelt de aanleg van de tunnel voor de Rijnlandroute. De brug bevindt zich binnen het gebied van de tunnel waarvoor speciale regels gelden. Na veelvuldig overleg met de provincie is uiteindelijk besloten de vervanging van de brug niet vooraf maar na realisatie van de tunnel uit te gaan voeren.

Planning

Naar verwachting zal de vervanging van de brug nu eind 2022 of begin 2023 worden gerealiseerd. Binnenkort vinden aan de brug klein onderhoud plaats zodat de brug deze periode kan overbruggen. Ook de nutsleidingen worden daarbij weer deugdelijk aan de brug opgehangen.

Overlast

Het klein onderhoud kan enige geluidshinder geven in de directe omgeving. Voor het onderhoud is het echter niet noodzakelijk het verkeer om te leiden. De overlast zal daardoor minimaal zijn.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

H. van Kernebeek
Projectcoördinator Cluster Beheer