Vlietweg - informatie over verkeersonderzoek (2021-184)

Bewoners van de Vlietweg maken zich zorgen over de verkeerssituatie op deze weg, die als gevaarlijk en druk wordt ervaren, vooral op mooie dagen in de zomermaanden. De laatste jaren is naar hun beleving het aandeel recreatief verkeer fors toegenomen. Ontwikkelingen op de Vlietweg (uitbreiding volkstuinencomplex) en in de directe omgeving zouden een verdere toename van verkeersbewegingen kunnen betekenen.

Om een objectief beeld te krijgen van de huidige verkeersdrukte op de Vlietweg zal verkeerskundig adviesbureau Mobycon in juli/ augustus 2021 in opdracht van de gemeente Leiden een verkeersonderzoek uitvoeren op de Vlietweg. Over de opzet van dit onderzoek is overleg geweest met een aantal bewoners van de Vlietweg.
Er wordt op drie plekken onderzoek gedaan.

1. Vlietweg ter hoogte van nummer 18. Hier komt gedurende 4 weken een telkastje te liggen, dat de auto’s en (brom)fietsen telt en snelheden meet.

2. Vlietweg ter hoogte van nummer 1/ nummer 64.  Er worden twee camera’s opgehangen bij de lichtmast in de bocht. Camera 1 registreert al het verkeer op de Vlietweg. Camera 2 is naar beneden gericht om (bijna) conflicten in de bocht in de drukste perioden te kunnen vastleggen en analyseren.

3. Vlietweg nabij de laatste toegang naar de volkstuinen. Hier komt een camera aan de lichtmast te hangen om al het verkeer op het kruispunt met de toegang naar de volkstuinen te registreren.

Het telapparaat en de camera’s registreren het verkeer en bekeuren niet!

De camera’s staan niet alle dagen aan. Op 8 dagen wordt al het verkeer geregistreerd  tussen 6.00 uur en 23.00 uur. Het gaat om 2 zaterdagen, 3 zondagen, 1 dinsdag, 1 donderdag plus nog een extra dinsdag of donderdag. Er wordt op dagen met mooi, zonnig weer geregistreerd, maar ook op een paar dagen met minder mooi weer.

In het kader van de privacybescherming worden er geen persoonlijke gegevens verzameld. De camera registreert alleen met een lage resolutie. Gezichten of kentekens zijn niet herkenbaar. Alleen de gemeente Leiden en geselecteerde medewerkers van Mobycon hebben toegang tot de videodata. De gegevens zijn dusdanig afgeschermd dat derden geen toegang hebben tot de gegevens. Na analyse van de beelden wordt al het videomateriaal verwijderd.

N.B.: In juli /augustus staan er werkzaamheden gepland op en in de omgeving van de Vlietweg. In juli een paar dagen asfalteringswerkzaamheden op de Vrouwenweg. In juli/ augustus werkzaamheden nabij Cronesteyn. We streven ernaar de onderzoeken te doen op dagen dat er geen tot weinig verkeershinder is.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Leiden via telefoonnummer 14 071 of via  www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

F.J.H. Douglas
Teammanager Ontwerp & Mobiliteit