Vismarkt - werkzaamheden Visfontein (2023-244)

Met deze brief vertellen we u over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden op de Vismarkt. Hieronder leest u wat dit voor u betekent.

Dit gaan we doen

De pompputkelder naast de Visfontein moet verplaatst worden. De pompputkelder is verouderd en voldoet niet meer aan de huidige veiligheidseisen. We gaan de pompinstallatie daarom vervangen en verplaatsen naar een andere plek.

Wanneer gaan we dit doen

De werkzaamheden starten op donderdag 12 oktober. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot dinsdag 28 november. Op marktdagen vinden er geen werkzaamheden plaats. Om de bereikbaarheid van de Vismarkt zoveel mogelijk te behouden werken we in fases.

  • Fase 1: donderdag 12 oktober tot en met dinsdag 7 november, ontgraven en plaatsen nieuwe pompput en pompinstallatie op de Vismarkt.
  • Fase 2: donderdag 9 november tot en met dinsdag 28 november, aanbrengen leidingen en aansluiten pompput op de Visfontein.

Door het weer of andere onverwachte omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

De Vismarkt blijft bereikbaar tijdens de werkzaamheden. Bij calamiteiten hebben de hulpdiensten altijd vrije doorgang.

Overlast

De werkzaamheden gaan samen met geluidshinder. We doen ons uiterste best om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Maar u krijgt ongetwijfeld iets mee van de werkzaamheden.

Vragen

Heeft u vragen na het lezen van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, telefoonnummer 14 071 - keuze 3 (maandag tot en met vrijdag 9.00-17.00 uur) of stuur een e-mail naar WT@leiden.nl

Met vriendelijke groet,

Ton den Dulk
Projectcoördinator Cluster Beheer