Vijf Meilaan - onderhoud bestrating (2019-286)

De trottoirs van de Vijf Meilaan (het deel tussen de Churchilllaan en Voorschoten) zijn aan groot onderhoud toe en worden opnieuw bestraat. Deze herbestrating wordt gedaan door zoveel mogelijk het aanwezige materiaal opnieuw te gebruiken. Kapot materiaal wordt vervangen door nieuw materiaal.

Uitvoering

Er wordt gestart met de werkzaamheden op  maandag 28 oktober. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 29 november. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

Na het verwijderen van de bestrating worden tijdelijke loopschotten neergelegd. Zo blijven de woningen bereikbaar. Het kan zijn dat u uw auto tijdelijk op een andere plek moet parkeren of moet omrijden. Wij vragen om uw begrip en medewerking. Onderaan de flats staan vaak fietsen geparkeerd. Waar gewerkt wordt, zal de uitvoerder de fietsen verplaatsen. De aanwezige fietsvoorzieningen (zoals fietsklemmen of -rekjes) keren weer op dezelfde plek terug.

Omgeving

Het werkterrein is geen speelterrein en kan een gevaarlijke plek zijn voor kinderen. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leen Boer
Directievoerder, Cluster Beheer