Vierlinghlaan - plaatsing containers (2019-332)

Op 9 september 2019 heeft de gemeente het voorstel voor het plaatsen van de ondergrondse containers op de Vierlinghlaan en de Leeghwaterstraat beschikbaar gesteld voor inspraak. Met deze brief informeren wij u over de voortgang van de procedure.

Definitieve locaties

U kon tot 26 oktober 2019 uw mening geven over de ondergrondse containers. Aan de hand daarvan is besloten op de Vierlinghlaan ter hoogte van nummer 188 éen glascontainer en éen papiercontainer te plaatsen. De locatie op de Leeghwaterstraat komt te vervallen.

Inzage

Met deze brief attenderen wij u erop dat de officiële publicatie hiervan heeft plaatsgevonden in de rubriek Gemeenteberichten van de gemeentelijke Stadskrant in het Leids Nieuwblad van donderdag 7 november 2019.

De definitieve locatie en de bijbehorende locatietekening liggen vanaf 8 november t/m 19 december 2019 ter inzage in het Stadsbouwhuis (Langegracht 72) op maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur.

Beroep

Indien u het oneens bent met de plaatsing van de containers kunt u tot van 8 november tot en met 19 december 2019 in beroep gaan bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag.

Werkzaamheden, parkeren, verkeershinder

De werkzaamheden voor plaatsing bestaan onder andere uit graafwerk, het plaatsen van een betonnen bak in de bodem en andere werkzaamheden. Indien u moet omrijden of tijdelijk niet op de gebruikelijke plaats kunt parkeren vragen wij u om uw begrip en medewerking.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of via www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van gemeente Leiden,
Namens dezen,

Arif Erkoca,
Cluster Beheer
Gemeente Leiden