Vierlinghlaan - plaatsen ondergrondse container (2021-003)

Met deze brief informeren wij u over werkzaamheden op de Vierlinghlaan. Op vrijdag 15 januari 2021 wordt de bovengrondse afvalcontainer vervangen door een ondergrondse container.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan onder andere uit graafwerk, het verwijderen en plaatsen van een betonnen bak in de bodem. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van bronbemaling om de ontgraving vrij te houden van grondwater. Deze bronbemaling zal 24 uur per dag draaien en is voorzien van een stille pomp. Het kan echter zijn dat de pomp licht hoorbaar is tijdens de nacht.

Parkeren en verkeershinder

Het is mogelijk dat u tijdens deze werkzaamheden tijdelijk niet op de gebruikelijke plaats kunt parkeren, of dat u moet omrijden. Wij vragen om u begrip en uw medewerking.

Planning

De werkzaamheden vinden plaats op vrijdag 15 januari 2021. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering afwijken van de planning.

Containerpassen na plaatsing container

Huishoudens die gebruik gaan maken van de ondergrondse containers ontvangen een containerpas die gekoppeld is aan de twee dichtstbijzijnde containerlocaties. Bijgevoegd bij de containerpas ontvangt ieder huishouden een gebruiksaanwijzing, deze informatie ontvangt u in een aparte brief.

Veiligheid

Ik wil u erop wijzen dat het werkterrein een gevaarlijke plek kan zijn voor kinderen. Ik verzoek u hier rekening mee te houden en (uw) kinderen hierop te wijzen.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

L. Boer

Directievoerder Cluster Beheer