Viering Leidens Ontzet

Op 28 september starten de voorbereidingen voor de viering van het Leidens Ontzet. Om de festiviteiten in goede banen te leiden, neemt de gemeente verschillende maatregelen.

Zo zijn delen van de stad geheel of gedeeltelijk afgesloten, rijdt het openbaar vervoer langs aangepaste routes en tijden en mogen horecagelegenheden langer open zijn. Vanaf 5 oktober om 06.00 uur is alles weer normaal. Dan zijn alle attracties weer verwijderd. Het reuzenrad vormt hierop mogelijk een uitzondering. Een overzicht van maatregelen vindt u in deze brief.

Feestgebied

Kermisterrein

Het kermisterrein beslaat dit jaar de Beestenmarkt, Nieuwe Beestenmarkt, Lammermarkt tussen Nieuwe Mare en Nieuwe Beestenmarkt, Lammermarkt, Rijnsburgersingel tussen Stationsweg en Schuttersveld, Schuttersveld tussen Stationsplein en Valkbrug, Stationsweg, Stationsplein en het terrein tussen Schuttersveld, Anthony Fokkerweg en Marislaan.

Feestelijke warenmarkt

Op 2 oktober van 13.00 tot 24.00 uur en 3 oktober van 9.00 tot 24.00 uur wordt de feestelijke warenmarkt gehouden op de Apothekersdijk, Stille Rijn, Lange Mare, Nieuwe Mare, Oude Singel, Turfmarkt, Prinsessekade, Steenstraat, Rijnsburgerbrug, 2e Binnenvestgracht en Stationsweg

Afsluitingen en omleidingen

Afsluitingen

In verband met de festiviteiten gelden de volgende afsluitingen:

 • Hooglandse Kerkgracht i.v.m. de Hutspotmaaltijd 2 oktober 9.00-21.00 uur.
 • Breestraat van 2 oktober 6.00 uur tot en met 4 oktober 6.00 uur.
 • Kaasmarktterrein en route: Pelikaanstraat, Haarlemmerstraat, Prinsessekade, Bostelbrug, Kort Rapenburg, Breestraat, Hogewoerdsbrug, Steenschuur (noordzijde),         Van der Werfpark, Doezastraat, Jan van Houtkade, Geregracht (Jan van   Houtmonument),  en i.v.m. ontbinding Taptoe: Oranjeboomstraat hoek Levendaal en Sint Jorissteeg i.v.m. Taptoe op 2 oktober van 15.00-22.00 uur.
 • Fruinlaan, Zoeterwoudsesingel, Witte Singel, Noordeindeplein, Noordeinde, Breestraat, Hogewoerdsbrug, Korevaarstraat, Levendaal, Plantagelaan, Utrechtsebrug, Hoge Rijndijk, Burggravenlaan i.v.m. de optocht op 3 oktober van 10.00-17.30 uur.

Omleidingsroutes

Tijdens de voorbereidingen en tijdens het feest zelf is de capaciteit van het Leidse wegennet beperkt. Daarom worden er omleidingsroutes met bewegwijzering voor het doorgaand verkeer ingesteld. De routes naar de ziekenhuizen worden met extra borden aangegeven.

Verkeersmaatregelen

Door de afsluitingen en omleidingen kunnen er vertragingen voor het verkeer ontstaan.

Er worden extra verkeersmaatregelen genomen om het verkeer zo goed mogelijk door de stad te leiden. Op kruisingen waar het extra druk is en op plekken waar de verkeerslichten niet werken staan verkeersregelaars.

Auto en parkeren

Auto thuis

Door de drukte tijdens de feesten in de binnenstad, raadt de politie bezoekers en bewoners van de binnenstad aan hun auto thuis te laten.

Als gevolg van de vele omleidingen en afsluitingen is het centrum van de stad niet of zeer moeilijk bereikbaar. Bezoekers die toch met de auto naar de stad komen wordt geadviseerd hun auto met ingang van 28 september tot en met 5 oktober 06.00 uur buiten de singels te parkeren. Een groot aantal parkeerplaatsen en parkeerterreinen in de binnenstad is afgesloten: de parkeergarages Garenmarkt, Kaasmarkt en Lammermarkt. Wel open zijn: parkeergarage Morspoort en de parkeerterreinen Haagweg en bij Nuon aan de Langegracht.

Verboden te parkeren

Op het kermisgebied is het verboden te parkeren; het terrein wordt afgesloten voor al het verkeer op:

 • 28 september 00.01 uur ingang parkeerverbod
 • 28 september 04.00 uur start werkzaamheden (verwijderen straatmeubilair e.d.)
 • 28 september 10.00 uur start opbouw

Vanaf 5 oktober 06.00 uur is alles weer normaal.

Op de route van de Feestelijke Warenmarkt is parkeren verboden; de markt wordt afgesloten voor al het verkeer vanaf 2 oktober 06.00 uur tot en met 5 oktober 06.00 uur.

Openbaar vervoer

Vanwege Leidens Ontzet vervallen er buslijnen in en rond Leiden of rijden de bussen een andere route. Dit geldt van 28 september tot en met 4 oktober einde dienst. De feestelijkheden zijn het best bereikbaar door uit te stappen op het Centraal Station.

Sommige haltes worden verplaatst of tijdelijk opgeheven. Dit staat bij de betreffende haltes aangegeven. De bussen stoppen op de omleidingsroute op verzoek bij alle haltes.

Informatie

Voor meer informatie over het openbaar vervoer kunt u contact opnemen met Arriva Klantenservice: 0800 0232545 op werkdagen van 06.00-23.00 uur en in het weekend van

07.00-23.00 uur, of op de site van Arriva: www.arriva.nl/zuidholland/reisinformatie-3/omleidingen-stremmingen.htm

(Brom)fietsen, scooters, etc.

Verwijdering fietsenrekken

Op het kermisterrein, de feestelijke warenmarkt en diverse evenementenlocaties worden de fietsenrekken verwijderd voor het opbouwen/plaatsen van de kermisattracties, kramen en podia. Vanaf 12 september is bij de fietsenrekken aangegeven vanaf wanneer de rekken worden verwijderd. De rekken worden weer teruggeplaatst vanaf 8 oktober. Bezoekers kunnen hun fiets of bromfiets stallen in de fietsenstallingen (zie hieronder). Verkeerd geparkeerde fietsen en de zogenaamde ‘weesfietsen’ worden uit het kermisgebied verwijderd.

Mocht uw fiets toch verwijderd zijn dan kunt u contact opnemen met fiets-fout-fiets-weg: www.fffw-leiden.nl.

Waar kunt u uw (brom)fiets wel parkeren?

De openingstijden van de (brom)fietsstallingen zijn als volgt:

 • Centraal Station centrum-zijde: op 2 en 3 oktober van 06.00 - 21.00 uur.
 • Centraal Station onder taxistandplaats: op 2 en 3 oktober van 06.00 - 01.00 uur.
 • Centraal Station LUMC-zijde: op 2 en 3 oktober 24 uur geopend.
 • Waagstalling: op 2 oktober van 08.00 - 17.00 uur. 3 oktober gesloten.

Afval

Het afval wordt op 3 oktober beperkt ingezameld. De volle ondergrondse restafvalcontainers worden geleegd. Er kunnen locaties zijn waar de ophaaldienst, in verband met de kermis en andere activiteiten, niet bij kan komen. Wij proberen overlast zo veel mogelijk te voorkomen.

Minicontainers

Er worden geen minicontainers geleegd op 3 oktober. Voor inwoners die hun minicontainer normaal op woensdag buiten zetten, geldt een vervangende ophaaldag op zaterdag 6 oktober.

Milieustraat

De Milieustraat is op 3 oktober gesloten.

Tijdelijke afsluiting of verwijdering afvalcontainers

Vanaf 28 september worden op verschillende locaties de ondergrondse en bovengrondse afvalcontainers tijdelijk afgesloten of verwijderd. Naar verwachting zijn alle containers vanaf 5 oktober weer te gebruiken. Het gaat om de volgende containers:

locatie

aantal

soort

Molenwerf vóór Makelaar de Leeuw

1

Ondergronds - restafval

Nieuwe Beestenmarkt

1

Ondergronds - restafval

Nieuwe Beestenmarkt

3

Ondergronds - restafval, papier, glas

Stationsweg vóór Jumbo

1

Bovengronds - glas

Garenmarkt nabij ingang v.d. Werfpark

4

Ondergronds - restafval, papier, glas, plastic

Lange Mare

2

Ondergronds - textiel en glas

Kaasmarkt

1

Ondergronds – restafval

Eindtijden Horeca en geluid

Sluitingstijden Horeca

 

Binnen de singels/Stationsweg

Nacht 2 op 3 oktober

na 03.00 uur geen nieuwe bezoekers toelaten

Nacht 3 op 4 oktober

na 02.00 uur geen nieuwe bezoekers toelaten

Sluitingstijden terrassen/terrasboten

 

Binnen de singels/Stationsweg

Nacht 2 op 3 oktober

om 03.00 uur

Nacht 3 op 4 oktober

om 02.00 uur

Verkoop drank buiten (buitentap)

 

Binnen de singels/Stationsweg

Op 2 oktober

van 18.00 uur tot 03.00 uur

Op 3 oktober

van 13.00 uur tot 02.00 uur

Taptoe en Grote Optocht

geen verkoop alcohol op route 1 uur voor, tijdens en na

Warenmarkt

geen verkoop alcohol

Geluid bij evenementen die een evenementenvergunning hebben

Muziek toegestaan

Binnen de singels /Stationsweg

Muziek buiten

2 oktober: 18.00 - 02.00 uur, niet tijdens Taptoe

3 oktober: 13.00 - 01.00 uur, niet tijdens optocht

Verruimde geluidsnormen maximaal geluid

Muziek binnen

Vanuit binnen

55 dB(A)

70 dB(A) 82 dB(C) op de dichtstbijzijnde gevel buiten

Muziek buiten

niet meer dan 90 dB(A) en 100 dB(C)

Informatie

Voor meer informatie of eventuele vragen neemt u contact op met Bureau Evenementen van de gemeente Leiden via (071) 5165144 of stuur een e-mail naar evenementen@leiden.nl.

Voor klachten over feesten of horeca kunt 24 uur per dag contact opnemen met de klachtenlijn via (071) 5167015.

Het volledige programmaoverzicht van Leidens Ontzet vindt u op www.3october.nl.

Meer informatie van de gemeente vindt u op www.leiden.nl/leidsontzet.nl.

Met vriendelijke groet,

M. Braam

Evenementencoördinator
Bureau Evenementen