Vestestraat en Minnebroersgracht - Rioolwerkzaamheden (2021-109)

Met deze brief informeren wij u over de onderhoud aan het riool in uw straat. Hieronder leest u wat de werkzaamheden voor u als omwonende betekenen.

Renovatie riool door relinen

Het onderhoud van het riool gebeurt door relining. Relinen is een speciale techniek van renoveren zonder de straat open te hoeven breken. Het riool krijgt een nieuwe binnenkant en kan er weer tientallen jaren tegenaan. Relinen gebeurt vanaf de putdekselopeningen. Zo blijft de overlast beperkt.

Start werkzaamheden

De werkzaamheden worden als volgt uitgevoerd.

  • Vestestraat, tussen Kerksteeg en Groenesteeg, woensdag 28 april.
  • Vestestraat, tussen Groenesteeg en Vestestraat 14, donderdag 29 april.
  • Vestestraat, tussen Vestestraat 14 en Nieuwe Rijn, dinsdag 4 mei.
  • Minnebroersgracht, tussen Havenkade en Zuidsingel, maandag 3 mei.

Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Kans op onaangename geur

Tijdens het relinen wordt de stof styreen gebruikt. Deze stof kan een onaangename geur verspreiden, en mogelijk ruikt u er iets van in huis. De stof is niet schadelijk en de geur zal snel vervliegen.

Beperkt gebruik riolering

Bewoners kunnen tijdens de werkzaamheden in hun straat, de riolering gedurende het werkproces 1 dag beperkt gebruiken. Tijdens deze dag vragen wij u om uw watergebruik en lozingen op het riool zo veel als mogelijk te beperken. De aannemer informeert u hierover.

Bereikbaarheid

De werkzaamheden gebeuren boven de rioolput. Daarom wordt de weg gedeeltelijk afgezet. De woningen en overige panden blijven bereikbaar. Het kan zijn dat u uw auto tijdelijk op een andere plek moet parkeren of moet omrijden. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

Meer informatie

De aannemer, Kumpen NV, stuurt u voordat de werkzaamheden starten een brief met informatie over de planning en hun contactgegevens. Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leen Boer
Directievoerder, Cluster Beheer