Ververstraat - verwijderen ondergrondse container (2020-446)

Met deze brief informeren wij u over het verwijderen van de ondergrondse container voor restafval in de Ververstraat ter hoogte van huisnummer 20. De container is sinds half november niet meer in gebruik. U heeft daar indertijd al een brief over ontvangen.

Aanleiding, alternatieve locaties

De container wordt verwijderd omdat deze door het inzamelvoertuig niet veilig bereikt en geleegd kan worden.

De dichtstbijzijnde restafvalcontainers die beschikbaar blijven zijn de locaties Ververstraat t.h.v. huisnummer 11 en Haven t.h.v. huisnummer 23.

Planning

De werkzaamheden vinden plaats op dinsdag 8 december 2020. Naar verwachting duren de werkzaamheden een dag. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering afwijken van de planning.

Werkzaamheden, parkeren, verkeershinder

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het verwijderen van een container en een betonnen bak uit de bodem, graaf- en bestratingswerkzaamheden. Het is mogelijk dat u tijdens deze werkzaamheden tijdelijk niet op de gebruikelijke plaats kunt parkeren. Wij vragen om u begrip en uw medewerking.

Omgeving

Ik wil u erop wijzen dat het werkterrein een gevaarlijke plek kan zijn voor kinderen. Ik verzoek u hier rekening mee te houden en (uw) kinderen hierop attent te maken.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

L. Boer

Directievoerder Cluster Beheer