Ververstraat - groener maken speeltuin (2023-225)

Op donderdag 22 juni hebben we het schetsontwerp gepresenteerd voor het vergroenen van het speelplein in de Ververstraat. Via deze weg willen we u nogmaals bedanken voor uw betrokkenheid en enthousiasme. Het vergroenen van het versteende speelplein is nodig om de stad voor te bereiden op het klimaat van de toekomst met meer hevige regenbuien en langere periodes van hitte en droogte. Het groen houdt het water vast in de ondergrond, het gaat hittestress tegen en het geeft de biodiversiteit een steuntje in de rug.

Uitgangspunten

Voor de volledigheid vindt u onderstaand nogmaals de uitgangspunten voor het vergroenen van het speelplein.

  • Spelen voor kleintjes en afstemmen met buurtbewoners.
  • Moestuinbakken.
  • Kruidentuin en fruithaag.
  • Zitgelegenheid.
  • Bomen in een groenvak.
  • Nieuw groen zoveel mogelijk inheems.
  • Verminderen verharde oppervlakte.
  • Hergebruik van bestratingsmaterialen.

Voorlopig ontwerp en voorlopig beplantingsplan

We hebben het schetsontwerp met u besproken, uw opmerkingen meegenomen en waar mogelijk verwerkt in een voorlopig ontwerp. 

Het voorlopig ontwerp en het voorlopig beplantingsplan vindt u in de bijlage. Natuurlijk willen we graag uw mening horen, alleen samen kunnen we komen tot een mooi, groen en uitvoerbaar ontwerp.

Wilt u reageren?

Ik wil u vragen om mij te laten weten wat u vindt van het voorlopig ontwerp en het voorlopig beplantingsplan. Onze ontwerper zal, waar mogelijk, uw opmerking(en) meenemen bij het maken van het definitieve ontwerp. Wilt mij uiterlijk maandag 25 september laten weten wat u vindt van het voorlopig ontwerp en het voorlopig beplantingsplan? U kunt uw reactie mailen naar: l.van.velzen@leiden.nl.

Vragen?

U kunt contact opnemen via het mailadres l.van.velzen@leiden.nl. U kunt ook bellen met de gemeente Leiden via: 14071 of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

 Leendert van Velzen

Projectleider Vergroening & Bewonersparticipatie

Gemeente Leiden