Vervanging rioolbuis Jacob van Campenlaan

De rioolbuis onder een deel van de Jacob van Campenlaan is stuk. Eerder zijn hiervoor reparatiewerkzaamheden opgestart. Tijdens deze werkzaamheden bleek het riool slechter te zijn dan verwacht. Wij passen onze werkzaamheden aan, in deze brief vindt u de informatie.

Het riool onder Jacob van Campenlaan 45 t/m 57 wordt vervangen

De rioolbuis vanaf het fietspad in de kruising Churchilllaan/Jacob van Campenlaan tot aan huisnummer 57 moet worden vervangen. Aannemersbedrijf Gebr. Schouls BV voert de werkzaamheden uit. Het voetpad en fietspad op de kruising met de Churchilllaan worden tijdelijk afgesloten, en de rijbaan ter hoogte van huisnummer 45 t/m 57 wordt opgebroken. Het verkeer wordt met borden omgeleid via de De Bazelstraat en Berlagestraat.

De werkzaamheden starten maandag 5 november

Het vervangen van het riool neemt twee weken in beslag. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 16 november.

Riolering functioneert normaal; enige geluidsoverlast door pompinstallatie

Bewoners van de Jacob van Campenlaan 45 t/m 57 kunnen de riolering gebruiken zoals ze gewend zijn. Hier worden tijdelijke maatregelen voor genomen. Om goed te kunnen werken moet de grondwaterstand worden verlaagd met een pomp. Deze pompinstallatie draait 24 uur per dag. In de directe omgeving van de werkzaamheden kunt u dit horen. Wij proberen de overlast zo veel mogelijk te beperken en vragen uw begrip.

Omliggende woningen blijven bereikbaar, tijdelijk elders parkeren en huisvuil aanbieden

Tijdens de werkzaamheden blijven de woningen Jacob van Campenlaan 45 t/m 57 en het tegenoverliggende appartementencomplex bereikbaar voor auto- en fietsverkeer. Er zijn tijdelijk minder parkeerplekken beschikbaar. De aanbiedplaats voor mini-containers wordt tijdens de werkzaamheden verplaatst naar de stoep bij de Berlagestraat. De ondergrondse container tegenover Jacob van Campenlaan 55 is tijdens de werkzaamheden afgesloten. Ter vervanging wordt een tijdelijke losse afvalcontainer geplaatst die twee keer per week wordt geleegd. Op de achterzijde vindt u een kaartje. Wij danken u voor uw medewerking.

Helpt u mee aan de veiligheid tijdens de werkzaamheden?

Het werkterrein kan een gevaarlijke plek zijn, bijvoorbeeld voor kinderen. Wilt u hier rekening mee houden en kinderen hierop wijzen?

Riolerings- en herbestratingsproject Gasthuiswijk en Haagweg-Zuid

De werkzaamheden in de Jacob van Campenlaan zijn afgestemd op het riolerings- en herbestratingsproject in de Gasthuiswijk en Haagweg-Zuid, dat staat gepland van 2019 tot en met 2022. Omdat dit deel van de riolering dusdanig slecht is, wordt het vooruitlopend op het totale project al uitgevoerd. Dit stuk riool hoeft straks dus niet meer te worden vervangen. De aanleg van het aparte hemelwaterriool en de nieuwe inrichting van de straat staan gepland voor het vierde kwartaal van 2019. Wilt u meer weten, kijk op website en zoek op Riolen en straten Zuidwest.

Meer informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

L. Boer
Directievoerder Cluster Beheer

Bekijk de brief (pdf, 325 kb) met de situatieschets van het werkterrein.