Verlenging crisisnoodopvang in de 3 Octoberhal (2022-151)

Vorige maand hebben wij u geïnformeerd over de tijdelijke opvang van vluchtelingen in de 3 Octoberhal. In de brief hebben wij aangegeven dat de hal tot 1 juli door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wordt gebruikt voor crisisnoodopvang.

Door de vluchtelingencrisis is de situatie in het aanmeldcentrum voor vluchtelingen in Ter Apel nog steeds heel ernstig. Daarom is vanuit de rijksoverheid aan de Veiligheidsregio’s gevraagd om nog eens een periode crisisnoodopvang beschikbaar te stellen. In Leiden betekent dit dat de 3 Octoberhal langer in gebruik blijft voor de tijdelijke opvang van asielzoekers.

Crisisnoodopvang locatie

De 3 Octoberhal blijft in de periode van 1 juli tot naar verwachting begin augustus nog in gebruik als locatie voor crisisnoodopvang. Dit is mogelijk omdat de sporthal in de zomerperiode nauwelijks wordt gebruikt. In de 3 Oktoberhal worden 100 tot 150 asielzoekers opgevangen.

Wij hopen en rekenen op uw begrip voor deze situatie.

Informatienummers

Als u vragen of zorgen heeft over de opvang in de 3 Octoberhal kunt u contact opnemen met het COA op telefoonnummer 06 – 319 05 254.

De wijkregisseur van de gemeente, Mirjan van der Blom, is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 071 – 516 57 28.

De gebruikers van de hal zijn geïnformeerd en in andere sporthallen ondergebracht. Heeft u als gebruiker nog vragen dan kunt u contact opnemen met de afdeling sportaccommodaties. U kunt mailen naar verhuursport@leiden.nl.

Met vriendelijke groet,

Henri Lenferink, Burgemeester Leiden