Verkeersonderzoek Posthofrotonde en kruising Santifortdreef-Wassenaarseweg - 2023-037

De gemeente wil de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers verbeteren op de Posthofrotonde, de kruising Santifortdreef-Wassenaarseweg en de Darwinrotonde. Om op korte termijn maatregelen te kunnen nemen, is een verkeeronderzoek nodig. Daarvoor zullen er van 2 tot 14 maart op de Posthofrotonde en de kruising Santifortdreef-Wassenaarseweg camera’s hangen.  

Aanleiding

De gemeente heeft voor de hele Noord-Zuidverbindingsas een project gestart. De aanleiding hiervoor is dat er met name in de spitsperioden een aantal knelpunten in de verkeersveiligheid ontstaan voor fietsers en voetgangers. Om dit structureel op te lossen, zijn er aanvullende onderzoeken nodig. Daarmee is er op de korte termijn geen oplossing, terwijl er wel verkeersveiligheidsproblemen zijn, met name op de Posthofrotonde, de kruising Sandifortdreef - Wassenaarseweg en de Darwinrotonde. De gemeente wil daarom onderzoeken wat er op korte termijn mogelijk is om de  verkeersveiligheid voor de fietser en voetganger op deze drie plekken te verbeteren.

Onderzoek met camera’s

De eerste stap is het analyseren van de knelpunten. Daarvoor zullen tijdelijk camera’s geplaatst worden op de Posthofrotonde en de kruising Santifortdreef-Wassenaarseweg. Met deze zogeheten camera-conflict observatie wordt in korte tijd in beeld gebracht welke gevaarlijke verkeerssituaties zich voordoen en krijgen we beter zicht op ongelukken en bijna-ongelukken. 

Wat merkt u ervan?

De camera’s worden op donderdag 2 maart 2023 geplaatst. Op dinsdag 14 maart zullen de camera’s weer verwijderd worden. Het plaatsen van de camera’s gebeurt buiten de spits en de fietspaden, oversteekpaden en wegen blijven vrij voor de weggebruikers.

Op de camerabeelden is te zien om wat voor soort weggebruiker het gaat: auto, fietser of voetganger. Maar om de privacy van weggebruikers te waarborgen, zullen gezichten en kentekens niet herkenbaar zijn. Woningen in de omgeving worden niet gefilmd. 

Vervolg

Na het onderzoek organiseert de gemeente twee bewonersbijeenkomsten voor bewoners uit het Houtkwartier, de Raadsherenbuurt en de Vogelwijk. Daarin zullen we de resultaten van de camera-conflict observaties delen en zijn we benieuwd naar uw ervaring met de verkeersveiligheid. In de tweede sessie willen we de mogelijke oplossingen met u bespreken. U wordt hierover nog apart geïnformeerd en uitgenodigd. 

Hebt u vragen?

Neemt u in dat geval contact op met de gemeente via 14 071. U kunt ook een vraag stellen via het contactformulier met het onderwerp: korte termijn maatregelen NZVA. 

Met vriendelijke groet,


Florien Molendijk
Projectmanager Noord-Zuid Verbindingsas