Vergroenen van De Laat de Kanterstraat (2022-135)

Een aantal bewoners van De Laat de Kanterstraat heeft aangegeven dat zij hun straat willen vergroenen. Vergroenen van versteende straten is belangrijk vanwege de klimaatveranderingen en de te verwachten problemen met het opvangen van (regen)water. Ook is het toevoegen van groen een natuurlijke bestrijding tegen hitte en geeft dit de biodiversiteit een steuntje in de rug.

Daarom werkt de gemeente werkt graag mee aan dit bewonersinitiatief. Op diverse momenten heb ik hierover met een aantal bewoners gesproken. Naar aanleiding van de wensen van deze bewoners is het conceptontwerp gemaakt, dat ik u eerder heb toegestuurd. In deze brief geef ik u een toelichting op het genomen besluit.

Wel of niet vergroenen?

Tijdens het participatieproces in de straat werd duidelijk dat er tegenstrijdige belangen waren over het wel of niet vergroenen van uw straat. Hierbij werd duidelijk dat een grote groep bewoners niet zo enthousiast waren over de plannen om de volgende redenen:

  • Het vergroenen en het toevoegen van extra biodiversiteit biedt geen meerwaarde, omdat er al genoeg groen in de omgeving aanwezig zou zijn. Wel werd er een idee geopperd om in het midden van het kruispunt, rondom de waterkolk/put, een klein rond groenvlak aan te brengen. Helaas is dit lastig te realiseren vanwege de ondergrondse infrastructuur en heeft het toevoegen van een klein groenvlak geen toegevoegde waarde voor de biodiversiteit, de hittestress (ofwel de mate van hinder tijdens een periode van extreme hitte) en het opvangen van regenwater.
  • In het conceptontwerp zou onvoldoende rekening zijn gehouden met het verkeer, ondanks dat onze afdeling Verkeer het conceptontwerp had goedgekeurd.
  • De straat heeft een beschermd stadsgezicht en een aantal bewoners sprak hun zorg uit dat met het ontwerp de cultuurhistorische lijnen niet goed zichtbaar zouden zijn. Deze zorg hebben we besproken met de afdeling Erfgoed en zij waren van mening dat de cultuurhistorische lijnen goed zichtbaar blijven in het conceptontwerp.
  • Bij het uittekenen van het conceptontwerp (op schaal) op straat, hebben meerdere bewoners aangegeven dat ze het ontwerp te groot te vinden ten opzichte van de functionaliteit van de straat.

Hoe nu verder?

In eerste instantie heb ik aangegeven een tweede online participatiebijeenkomst te organiseren om met u verder te praten over de mogelijkheden. Na goed overleg met de ontwerpers en afdeling Erfgoed, zie ik hier toch vanaf. De tegenstrijdige belangen die duidelijk merkbaar waren, zijn voor mij een reden om voor nu niet verder te gaan met dit vergroeningsproject. Tijdens de bijeenkomst hebben wij u ook al duidelijk gemaakt dat wij dit voor u als bewoners doen, niet omdat dit moet vanuit de gemeente. Als blijkt dat er toch voldoende draagvlak is om te vergroenen, dan ga ik graag verder met u in gesprek.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? U kunt dan contact opnemen via het mailadres l.van.velzen@leiden.nl. U kunt ook bellen met de gemeente Leiden via: 14071 of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leendert van Velzen
Gemeente Leiden
Projectleider vergroening en bewonersparticipatie