Vergroenen pleintje Cornelie van Zantenstraat (2022-137)

Naar aanleiding van onze brief van 19 april 2022, hebben wij een aantal van u op dinsdag 3 mei gezien en gesproken op het pleintje aan de Cornelie van Zantenstraat. Doel van deze bijeenkomst was om verder te praten over het conceptontwerp voor het vergroenen van het pleintje, dat ik u eerder had gestuurd. Tijdens deze bijeenkomst heeft de ontwerpster het conceptontwerp toegelicht. De meeste bewoners waren niet zo enthousiast over het vergroenen van de straat. Daarom heeft de gemeente besloten om te stoppen met dit vergroeningsproject. In deze brief licht ik dit besluit toe.

Waarom wil de gemeente vergroenen?

Vergroenen van versteende straten is belangrijk vanwege de klimaatveranderingen en de te verwachten problemen met het opvangen van (regen)water. Ook is het toevoegen van groen een natuurlijke bestrijding tegen hitte en geeft dit de biodiversiteit een steuntje in de rug.

Waarom zijn bewoners tegen het vergroenen van de straat?

De bewoners hadden de volgende bezwaren tegen het vergroenen van de straat:

  • de afmetingen van de groenvakken in het conceptontwerp. Het toevoegen van een klein groenvlak heeft niet de toegevoegde waarde voor het toekomstbestendig maken van het plein. Zoals het opvangen van regenwater, het verminderen van hittestress (ofwel de mate van hinder tijdens een periode van extreme hitte) en het verbeteren van de biodiversiteit.
  • in het conceptontwerp was volgens een aantal bewoners, onvoldoende rekening gehouden met het laden/lossen op het plein. Wel werd het idee geopperd om alleen de boomspiegels iets te vergroten.

Het is belangrijk dat er voldoende draagvlak is voor de plannen. Naar aanleiding van de ervaren weerstand zien wij er daarom van af om op deze locatie binnen korte termijn te vergroenen.

Wij danken u voor de eventuele input die u heeft geleverd. We vinden het erg spijtig dat we hier niet samen met u een mooi en groen plein van kunnen maken. Als blijkt dat er toch voldoende draagvlak is om te vergroenen, dan ga ik graag verder met u in gesprek.

Hebt u nog vragen?

Hebt u vragen over deze brief? U kunt dan contact opnemen via het mailadres w.mahesh@leiden.nl. U kunt ook bellen met de gemeente Leiden via 14071 of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

W. Mahesh
Projectleider vergroening en bewonersparticipatie