Verdamstraat/Fruinlaan - spelen op het veld (2021-195)

Beste kinderen uit de buurt,

Enkele weken geleden vroegen we jullie welke speelaanleidingen jullie zouden willen op het veldje aan de Verdamstraat. Dit konden jullie doorgeven door een tabel in te vullen, en jullie hebben flink gereageerd.

Dank daarvoor! We hebben alle stemmen geteld en goed gekeken wat jullie het leukst vinden op het veld.

In deze brief zien jullie het ontwerp dat er gaat komen.

Het duurt wel nog even voordat het is aangelegd, we denken dat dit in de herfst gaat gebeuren.

Hopelijk is het dan nog even lekker weer en kunnen jullie lekker spelen in het ‘speelbosje’.

Met vriendelijke groet,

Robert van Baarsen

Projectmanager

Een schematische voorstelling van het toekomstige speelveld aan de Verdamstraat, van bovenaf gezien
Een tekening van hoe het speelveld aan de Verdamstraat gaat worden.