Verdamstraat - werkzaamheden riool (2021-200)

Met deze brief informeren wij u over de rioolwerkzaamheden in de Verdamstraat. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.

Werkzaamheden

Om het grondwaterstand in stand te houden, is een drainage aangelegd. Deze drainage moet nu aangesloten worden op het rioolstelsel van de gemeente.

Start werkzaamheden

Er wordt gestart met de werkzaamheden op maandag 19 juli. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 23 juli. Tijdens de werkzaamheden worden verkeersregelaars ingezet om het verkeer in goede banen te leiden.

Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Parkeren

Het kan zijn dat u uw auto tijdelijk op een andere plek moet parkeren of moet omrijden. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leen Boer
Directievoerder, Cluster Beheer