Verdamstraat - plaatsing tijdelijke woonunits 2020-313

Met deze brief informeren wij u over werkzaamheden die gaan starten voor de plaatsing van de tijdelijke woonunits op de groenstrook aan de Verdamstraat.

Voorbereidende werkzaamheden

Op maandag 24 augustus start de aannemer met de voorbereidende werkzaamheden. Deze bestaan uit:

  • Het maken van een toegang vanaf de Fruinlaan;
  • Het aanleggen van een stabiele ondergrond en een funderingsconstructie (er wordt niet geheid);
  • Het maken van een bouwweg voor de aanvoer en het plaatsen van de woningen.

Plaatsing units

Vanaf maandag 21 september worden de woningen geplaatst. Hierover wordt u door woningcorporatie Ons Doel geïnformeerd per brief.

Werkzaamheden na de plaatsing

Na het plaatsen van de units wordt de bouwweg weer opgeruimd. Vervolgens worden de leidingen/buizen voor de riolering, het water en de elektriciteit aangelegd. Als laatste wordt het straatwerk aangebracht. Half oktober zijn alle werkzaamheden afgerond.

Omgeving

Om de plek waar de werkzaamheden plaatsvinden komen hekken te staan. Ik wil u erop wijzen dat het werkterrein een gevaarlijke plek kan zijn voor kinderen. Ik verzoek u hier rekening mee te houden en (uw) kinderen hierop attent te maken.

Parkeren en ophalen huisvuil

Tijdens de uitvoering kunt u op de gebruikelijke plaats parkeren. Ook het huisvuil kan op de gebruikelijke wijze aangeboden worden.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact. Meer informatie over de plaatsing van de woonunits vindt u op www.leiden.nl/woonunits.

Met vriendelijke groet,

Robert van Baarsen
Projectmanager