Verdamstraat - plaatsing tijdelijke woningen (2020-152)

In december bent u geïnformeerd over het voornemen om tijdelijke woningen op het veld aan de Verdamstraat te plaatsen. Een groep bewoners heeft vervolgens 21 locaties aangedragen als eventueel alternatief voor de plaatsing van de woonunits. Alle 21 locaties zijn onderzocht door de gemeente op eventuele geschiktheid voor plaatsing van de units. Van deze 21 locaties was er één locatie volgens het door het college vastgestelde afwegingskader geschikt. De andere locaties zijn afgevallen. Het college heeft vervolgens beide locaties beoordeeld en de Verdamstraat als meest geschikt bevonden.

Onderzoek vooroverleg

Uit het vooroverleg, een overleg waarbij wordt besproken of voor een locatie een vergunning kan worden aangevraagd, bleek dat een locatie aan de Octavialaan geschikt is om een omgevingsvergunning voor aan te vragen. Wel kwamen daar een aantal belemmeringen en onderzoeksvragen naar voren. Denk hierbij aan het plaatsen van een brug, een parkeervraag en het aanpassen van trappen en galerijen. Deze belemmeringen kunnen worden opgelost en vragen soms extra investeringen. Ook bij de Verdamstraat moet een aantal extra investeringen gedaan worden om de units zorgvuldig in te passen.

Er zijn echter ook verschillen in de mate van geschiktheid tussen Verdamstraat en de Octavialaan. Deze verschillen worden niet beoordeeld bij het vooroverleg. Bij het vooroverleg staat enkel de vraag centraal of het mogelijk is om een omgevingsvergunning voor de locatie met succes in te dienen.

Verdere afweging

Het college heeft de mate van geschiktheid van de twee ‘overgebleven’ locaties beoordeeld.

Uit het onderzoek is gebleken dat beide locaties geschikt zijn en de verschillen beperkt zijn waarbij de beheerkosten bij de Octavialaan hoger zijn.

Een keuze voor de Octavialaan als aan te wijzen locatie voor de woonunits, brengt vertraging voor Ons Doel met zich mee van minimaal vier maanden. Deze vertraging en een nieuw te starten participatieproces, brengen veel extra kosten met zich mee. Ook heeft de gemeenteraad op 10 september 2019 te kennen gegeven dat de doelgroep van de tijdelijke woonunits niet de dupe mag worden van vertraging en opslag van de woonunits. De extra kosten en het duperen van de doelgroep was alleen te verantwoorden geweest bij een veel geschiktere locatie.

Omdat de locatie aan de Octavialaan op zijn hoogst gelijkwaardig lijkt voor het aanvragen van een omgevingsvergunning, maar zeker niet geschikter is dan de Verdamstraat heeft het college besloten te kiezen voor de Verdamstraat om daarmee toename van kosten en vertraging in de planning te voorkomen.

Projectpagina

Op de projectpagina www.leiden.nl/woonunits vindt u hyperlinks naar het collegevoorstel en het locatieonderzoek.

Planning komende periode

Omdat de bouw van het appartementencomplex van Ons Doel aan de Sumatrastraat wat is vertraagd, konden wij het locatieonderzoek volledig afronden alvorens de vergunning te verlenen. Nu het onderzoek is afgerond en het college een besluit heeft genomen, is de planning dat de vergunning voor plaatsing begin april wordt verleend. Hierna gaat de bezwaarperiode in van zes weken. Het bouwrijp maken start in mei/juni. De woonunits kunnen dan in juli/augustus worden geplaatst. Het woonrijp maken (de grond om de units heen) gebeurt in de periode augustus tot oktober 2020.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of stuur een e-mail naar woonunits@leiden.nl.

Met vriendelijke groet,

M.M. Damen

Wethouder Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn