Verdamstraat - funderingsonderzoek (2019-392)

Zoals tijdens de informatiebijeenkomsten op 16 december en 19 december is verteld, zijn er nog onderzoeken nodig voor de voorgenomen plaatsing van tijdelijke woningen op het veld dat ligt op de hoek van de Fruinlaan en de Verdamstraat. Eén van deze onderzoeken is een funderingsonderzoek. Dit onderzoek staat gepland op maandag 23 december.

Wat is een funderingsonderzoek?

Met het onderzoek wordt het draagvermogen van de grond in kaart gebracht. Dit gebeurt met behulp van een mini-rupsvoertuig. Dit voertuig gaat het veld op en meet de sterkte van de bodem en de bodemlagen (zand, leem, klei en veen). Om mogelijke schade aan het grasveld te voorkomen zal gebruik worden gemaakt van plastic rijplaten.

Waarom is het onderzoek nodig?

Het onderzoek is nodig om te meten of de bodem sterk genoeg is om de woonunits te plaatsen op betonplaten.

Uitkomst onderzoek

De uitkomst van het onderzoek wordt geplaatst op de projectpagina www.leiden.nl/woonunits.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.


Met vriendelijke groet,

Robert van Baarsen
Projectmanager