Verbeteren fietsroute en aanleg hemelwaterriool; bouwkundige opname (2022-101)

Begin maart heeft u van ons een brief ontvangen waarin is aangekondigd dat wij eind juni van dit jaar starten met de werkzaamheden ter verbetering van de fietsroute over het Evertsenpad, de Tasmanstraat en het fietspad langs de Admiraalsweg en de aanleg van een hemelwaterriool.  

Met deze brief informeren wij u over hoe de gemeente Leiden omgaat met de aanliggende bebouwing tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Daarnaast vragen wij u om toestemming voor het uitvoeren van een bouwkundige opname aan uw woning/pand.

Bouwkundige opname

Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, is het gebruikelijk de bouwkundige staat van de directe woningen/panden vast te leggen. Dit gebeurt door middel van het maken van een bouwkundig opnamerapport. In dit rapport wordt elk relevant gebrek genoemd en indien mogelijk gefotografeerd. Met een bouwkundig opnamerapport wordt vastgelegd wat de bouwkundige staat is van een woning/pand. Woningen/panden in de invloedssfeer van de werkzaamheden worden in het algemeen, zowel buiten als binnen geïnspecteerd. Hoewel de werkzaamheden zorgvuldig worden uitgevoerd, is de kans dat schade ontstaat tijdens deze werkzaamheden aan omliggende woningen/panden nooit helemaal uit te sluiten. Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden wordt er daarom een bouwkundige opname uitgevoerd.

Waarom voert de gemeente een bouwkundige opname uit?

Het is zowel in het belang van de bewoner/eigenaar als in het belang van de gemeente Leiden dat er een opname van uw woning/pand plaatsvindt, om bij klachten achteraf te kunnen bepalen of die door de werkzaamheden zijn veroorzaakt. Ondanks de zeer kleine kans op schade aan uw huis kan door een bouwkundige opname uit te voeren voor aanvang van de werkzaamheden de bewijslast in geval van schade aanzienlijk vereenvoudigd worden. Op basis van het Nederlandse rechtstelsel dient degene die schade lijdt namelijk  te bewijzen op welke wijze en in welke omvang de schade zich heeft voorgedaan.

Uitvoering bouwkundige opname

Onderzoeksbureau Bbci Frijwijk voert de opnames in opdracht van de gemeente Leiden uit. Tijdens de vooropnames wordt het exterieur (de buitenkant) en het interieur (binnenkant) van de betreffende woningen of panden gecontroleerd op gebreken en/of bijzonderheden en worden deze gegevens vastgelegd middels een rapportage en foto’s. Ook zal Bbci Frijwijk bij enkele panden meetboutjes plaatsen in de gevel, waarvoor zij toestemming zullen vragen aan de eigenaar. U ontvangt binnenkort een brief van Bbci Frijwijk waarin u verzocht wordt een afspraak met hen te maken. In deze brief leest u onder andere ook hoe u inzage kunt krijgen in het opnamerapport.

Uw toestemming

Wij hopen op uw medewerking en verzoeken u vriendelijk een afspraak met het onderzoeksbureau Bbci Frijwijk te maken nadat u van hen bericht heeft ontvangen. In dit bericht staat precies omschreven hoe u gemakkelijk een afspraak met hen kunt maken.

Meer informatie

Indien u vragen hebt over de inhoud van deze brief kunt u contact opnemen met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Petra Tempelaars
Projectmanager