Verbeekstraat - verwijderen verzinkbare paal (2021-257)

De Verbeekstraat ondergaat de komende jaren een flinke verandering. De gemeente en de eigenaar NVG maken plannen voor extra woningen op en naast de bestaande panden Verbeekstraat 1-9 en 2-12. Het kantoorpand Plesmanlaan 100 wordt door de eigenaren getransformeerd tot woongebouw. De gemeente wil ook de openbare ruimte in de Verbeekstraat opknappen.

Woningbouw

Op 17 mei organiseerde de gemeente een informatiebijeenkomst over de plannen voor nieuwbouw van extra woningen bij de bestaande panden Verbeekstraat 1-9 en 2-12. Op basis van de opbrengsten van deze bijeenkomst, de daaropvolgende klankbordgroepen en de kaders van gemeentelijk beleid, is de nota van uitgangspunten bouwplan Verbeekstraat opgesteld.

Voor de transformatie naar woningbouw van Plesmanlaan 100 is een omgevingsvergunning aangevraagd en is de bestemmingsplanprocedure in voorbereiding. Naar verwachting worden beide stukken eind 2021 ter inzage gelegd.

Informatiebijeenkomst

Graag nodigen we u uit voor een informatiebijeenkomst op woensdag 13 oktober 2021 tussen 18:00 en 20:30 uur op de 6e etage van het Stationsplein 107. Tijdens deze bijeenkomst vertellen we u meer over onze ideeën over het project openbare ruimte. Het is een inloopbijeenkomst dus u kunt zelf kiezen hoe laat u aanwezig wilt zijn. Op deze avond zijn er diverse tafels waar medewerkers van de gemeente u te woord staan over de openbare ruimte en de woningbouw in de Verbeekstraat.

Graag bieden we u in aanloop naar de behandeling door de raadscommissie op 12 oktober de gelegenheid vragen te stellen over de Nota van Uitgangspunten woningbouw Verbeekstraat 1-9 en 2-12. Projectmanager van de Verbeekstraat, Maarten van Groenigen is daarom met een tafel aanwezig bij de informatiebijeenkomst over de gebiedsontwikkeling Westerpoort op woensdag 6 oktober op de 6e etage van Stationsplein 107. Na afloop van deze bijeenkomst, die van 19:30 tot 21:00 duurt, kunt u bij hem terecht.

Wilt u de bijeenkomst(en) bijwonen?

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar Kenan Dogan (projectmedewerker gemeente Leiden) via k.dogan@leiden.nl. Bellen kan ook via telefoonnummer 14071.

Meer informatie over het project Verbeekstraat kunt u vinden op https://gemeente.leiden.nl/verbeekstraat

Met vriendelijke groet,

Maarten van Groenigen
Projectmanager Verbeekstraat
Gemeente Leiden