Verbeekstraat - uitnodiging digitale bewonersavond 17 mei (2021-126)

Graag nodigen wij u uit voor de online informatiebijeenkomst op maandag 17 mei 2021 van 19.00 uur tot 20.00 uur over de ontwikkelingen aan de Verbeekstraat.

Wat is het doel van de informatiebijeenkomst?

Wij willen u informeren over het project bouwplan Verbeekstraat en zijn benieuwd naar uw zorgen, wensen en ideeën over deze ontwikkeling. Daarnaast willen we u informeren over het proces richting de Nota van Uitgangspunten en de periode daarna.

De huidige panden blijven staan en worden omgevormd tot woningen, zoals dit ook is omschreven in het Ontwikkelperspectief De Mors.

Hoe meldt u zich aan voor de informatiebijeenkomst?

U kunt zich aanmelden voor deze digitale informatiebijeenkomst door voor maandag 17 mei 11.00 uur een e-mail te sturen naar k.smant@leiden.nl.

Wij versturen aan het begin van die middag aan iedereen die zich heeft opgegeven de Zoom-link voor de informatiebijeenkomst op maandagavond 17 mei.

Hoe gaan we daarna verder?

Na de informatieavond verwerken wij uw inbreng in de Nota van Uitgangspunten. In juli presenteren we deze Nota en koppelen terug wat er met uw inbreng is gebeurd. De gemeenteraad neemt dan naar verwachting na de zomer een besluit over het vervolg van het bouwplan Verbeekstraat. Als dat besluit is genomen, willen we aan de slag om een ontwerp te maken. Hierbij willen we de omwonenden betrekken via een op te richten Klankbordgroep.

U ontvangt daarover te zijner tijd weer een bewonersbrief.

Waar vindt u meer informatie?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Maarten van Groenigen

Projectmanager gemeente Leiden