Verbeekstraat - coronatestlocatie (2020-349)

Binnenkort opent aan de Verbeekstraat een corona-testlocatie van de GGD. Met deze brief informeren we u graag over wat dit voor u als buurtgenoot betekent.

Coronatestlocatie

De corona-teststraat bij het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp gaat weg. Om voldoende mogelijkheden te hebben om mensen te testen op corona is door de GGD gezocht naar een nieuwe locatie. De GGD heeft een overeenkomst gesloten met de eigenaar van het pand aan de Verbeekstraat (het voormalig kantoorpand van Jacobs) en huurt het pand tot uiterlijk 31 juli 2021. Dat betekent dat het pand maximaal 10 maanden fungeert als testlocatie. De komende tijd worden aanpassingen in en om het gebouw gedaan en wordt de tijdelijke bewegwijzering geplaatst. De verhuizing van Leiderdorp naar de Verbeekstraat vindt plaats tussen 1 oktober en 12 oktober.

Praktische informatie

De teststraat is maandag tot en met zondag geopend van 8.00 tot 17.00 uur. Afhankelijk van de vraag naar corona-testen kunnen deze tijden aangepast worden. Bezoekers die per auto komen, rijden via de Verbeek-straat naar de locatie en ook via de Verbeekstraat weer terug. Zij rijden direct de garage onder het gebouw in en lopen via de trappen het gebouw in, waar op de begane grond de test wordt afgenomen. Fietsers en voetgangers betreden het pand via de hoofdingang aan de Verbeekstraat.

Vergunning

De GGD heeft een omgevingsvergunning aangevraagd om de bestemming van het pand tijdelijk te wijzigen en het zo mogelijk te maken om de testlocatie in te richten. De vergunningafgifte wordt binnenkort gepubliceerd in de Stadskrant. Voor nadere informatie over de vergunning verwijzen wij u naar de berichtgeving in de Stadskrant en/of de digitale bekendmaking: https://vergunningen.leiden.nl.

Meer informatie?

Als u meer informatie wilt over de testlocatie of als u vragen heeft over de inrichting van de locatie, dan kunt u contact opnemen met Dorien de Kruijf van de GGD (tel: 088-3083000).
Voor vragen over de vergunning kunt u contact opnemen met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

GGD en Gemeente Leiden

Information in English