Veluwemeerlaan - voetpad (2019-282)

De bestrating van het voetpad langs de Veluwemeerlaan, gelegen aan de achterzijde van de woningen Dopheide 2 t/m 18, is aan onderhoud toe. Als gevolg van de aanwezige bomen in het voetpad is de bestrating als gevolg van de boomwortels omhoog gedrukt. Dit onderhoud aan het voetpad is niet eenvoudig uit te voeren, vanwege de aanwezigheid van bomen in het midden van het voetpad.

Voetpad wordt deels verwijderd

In samenspraak met de afdeling Verkeer is er gekeken naar de juiste oplossing voor deze locatie. De situering van bomen in het midden van een voetpad is ongewenst. Het besluit is dan ook genomen om een deel van het voetpad te laten vervallen. Om die reden wordt het voetpad aan de Veluwemeerlaan ter hoogte van Dopheide (tussen nummers 2 en 18) verwijderd. In plaats hiervan wordt beplanting aangebracht.

Uitvoering werkzaamheden

De werkzaamheden aan het straatwerk (met name verwijderen tegels) wordt op korte termijn ingepland. Aansluitend zal vanuit onze afdeling Groen de aanplant van de nieuwe beplanting rond de bomen worden ingepland.

Bereikbaarheid voor voetganger

Na het verwijderen van de bestrating komt het voetpad op deze locatie te vervallen. De route voor de voetganger loopt dan voorlangs bij de woningen aan de Dopheide.

Omgeving

Het werkterrein is geen speelterrein en kan een gevaarlijke plek voor kinderen zijn. Wilt u hier rekening mee houden en uw kinderen hierop wijzen?

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leen Boer
Directievoerder, Cluster Beheer