Veluwemeerlaan-Broekweg - aanpassing kruispunt (2020-373)

Om de verkeersveiligheid te verbeteren, wordt de kruising van het fietspad Broekweg en de Veluwemeerlaan opnieuw ingericht. Het definitieve ontwerp voor de nieuwe inrichting is klaar en de uitvoering gaat in de winter 2020/2021 plaatsvinden. In deze brief leest u over het nieuwe ontwerp.

Aanleiding

In 2014 is de inrichting van de kruising veranderd en heeft de fietser voorrang gekregen op het gemotoriseerde verkeer op de Veluwemeerlaan. Sindsdien heeft de gemeente diverse meldingen en klachten ontvangen over de verkeersveiligheid. Uit verkeersonderzoek is gebleken dat fietsers en voetgangers in veel gevallen een andere route over de kruising kiezen dan van hen verwacht wordt. Door de verkeerssituatie aan te passen, wil de gemeente de verkeersveiligheid op de kruising verbeteren.

Nieuw ontwerp

Het fietspad Broekweg kruist de Veluwemeerlaan in de huidige situatie in een rechte lijn. De gemeente heeft in overleg met de Wijkvereniging Merenwijk, de Fietsersbond, de Voetgangersbeweging en de politie een ontwerp gemaakt waarin het fietspad de Veluwemeerlaan zo haaks mogelijk kruist (zie de afbeelding op de achterzijde van deze brief). Deze knik in het fietspad remt de fietsers af voordat ze de Veluwemeerlaan oversteken en verbetert het zicht voor al het verkeer.

Verkeersdrempels

Om het verkeer op de Veluwemeerlaan af te remmen, komen er verkeersdrempels in de weg. Voetgangers die over de Broekweg wandelen, hebben straks twee plekken waar ze kunnen oversteken: de oversteekplek naast het fietspad en het zebrapad bij de bushaltes.

Om de verkeersveiligheid verder te verbeteren, heeft de fietser op de Broekweg in de nieuwe situatie geen voorrang meer op het verkeer op de Veluwemeerlaan.

Planning

De uitvoering is gepland voor de winter van 2020/2021. Wanneer de startdatum van de werkzaamheden bekend is, wordt u opnieuw geinformeerd.

Vragen en opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze brief? Voor meer informatie over het project kunt u kijken op de projectpagina ‘Kruising Broekweg en Veluwemeerlaan’ op de website van de gemeente Leiden. U kunt ook contact opnemen met de gemeente: tel. 14 071-keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Danila Ploeger,
Projectleider

Toelichting op het definitieve ontwerp

  • Het fietspad Broekweg kruist de Veluwemeerlaan zo haaks mogelijk. Hierdoor ontstaat een knik in het fietspad, die fietsers voor de kruising doet afremmen. De meer haakse kruising verbetert ook het zicht vanaf de Veluwemeerlaan op de Broekweg en vice versa.
  • De voorrang verandert op de kruising, de fietser op de Broekweg heeft geen voorrang meer bij het oversteken. Fietsers en voetgangers kiezen zelf het meest veilige moment om over te steken en zijn niet afhankelijk van de oplettendheid van het gemotoriseerde verkeer op de Veluwemeerlaan. Langs het fietspad Broekweg komen verkeersborden die de fietser erop wijzen dat zij een voorrangsweg nadert.
  • Links naast het fietspad komt een oversteekplaats voor voetgangers (aangegeven door zogeheten kanalisatiestrepen). Het zebrapad schuift op naar de bushalte, zodat deze beter bereikbaar en toegankelijk wordt.
  • De middenberm van de Veluwemeerlaan wordt breder, zodat zowel fietsers als voetgangers genoeg ruimte hebben om halverwege het oversteken te wachten op het meest veilige oversteekmoment.
  • Het gemotoriseerde verkeer op de Veluwemeerlaan wordt afgeremd door twee drempels in de weg.