Veilingterrein - parkeren en slagbomen (2020-336)

U woont dichtbij het Veilingterrein waar momenteel wordt gebouwd aan De Ananas. In deze brief informeren wij u over de gang van zaken omtrent de slagbomen op dit terrein. Zie tevens de bijgevoegde brief die De Raad Vastgoed hierover aan haar huurders heeft gestuurd.

Om te beginnen is het goed om te melden dat de eigenaar van het terrein, De Raad Vastgoed, hinder ondervindt door de invoering van gemeentelijk betaald parkeren. Om vreemdparkeerders op hun eigen terrein te weren heeft De Raad Vastgoed op alle entrees slagbomen geplaatst. Het terrein blijft echter voor iedereen gratis toegankelijk zolang men binnen twee uur ook weer het terrein verlaat. Het vrachtverkeer met bestemming het Veilingterrein kan dus nog steeds via de Fruitweg de bouwplaats van De Ananas en/of diverse bedrijven bereiken en gratis laden en lossen.

Verkeersbesluit

In juli is uit de praktijk gebleken het voor (vracht)verkeer nog onvoldoende duidelijk was dat men gewoon door kan rijden. Hierna zijn de slagbomen weer (tijdelijk) geopend en heeft de gemeente in samenwerking met De Raad Vastgoed een verkeersbesluit genomen om de volgende wijzigingen door te voeren:

  1. Op de borden bij de slagbomen beter aangeven dat het terrein voor iedereen toegankelijk is.
  2. Instellen van een stilstaanverbod op de Fruitweg (tussen Moerbeistraat en Vrijheidslaan), om laden en lossen voor de slagboom te voorkomen.
  3. De Moerbeistraat en Pompoenweg aan te duiden als doodlopende straat ter hoogte van het kruispunt met de Fruitweg.

De bebording is, vooruitlopend op het verkeersbesluit (ter inzage van 7 augustus tot 18 september) reeds geplaatst.

Vragen, reacties

Mocht u problemen ondervinden of vragen hebben over deze wijzigingen dan kunt u zich richten tot de gemeente, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) en vragen naar de heer Vincent van Velzen (projectmanager De Ananas) of ondergetekende.

Mochten er problemen zijn met betrekking tot de functionaliteit van de slagbomen, dan graag contact opnemen met De Raad Vastgoed; via (071) 40 514 14.

Met vriendelijke groet,

Jan Smit
Beleidsmedewerker parkeren