Veerpolderpad - ontwikkelingen speelveld (2021-100)

In november vorig jaar heeft de gemeente per abuis de bovenlaag van een deel van het speelveld aan het Veerpolderpad gefreesd. Bewoners hebben ons attent gemaakt op deze vergissing waarop wij de werkzaamheden hebben stopgezet. Samen met het bestuur van de VVE Karpers en Forellen hebben wij daarop afspraken gemaakt hoe verder te handelen. Met deze brief informeren wij u over deze afspraken.

Aanleiding

De gemeente probeert daar waar het kan en ter bevordering van de biodiversiteit de aanwezige natuur in de stad met elkaar te verbinden. Een vaker gebruikte methode daarbij is het aanleggen van een verbindingsstrook met geschikte planten en bloemen. Hierbij is bij het Veerpolderpad over het hoofd gezien dat het hier een speelveld betrof.

Herstel

Het gefreesde deel van het speelveld is inmiddels geëgaliseerd. De grond moet zich nog even zetten, wordt met graszaad ingezaaid en zal op korte termijn weer prima voor spelactiviteiten bruikbaar zijn.

Extra bebording

Hoewel met borden duidelijk is aangegeven dat het geen hondenuitrenveld is en hondenpoep moet worden opgeruimd (dat laatste moet altijd en overal), lijken enkele hondenbezitters hiervan nog niet doordrongen. Ter aanvulling is daarom een extra bord met de tekst “kinderspeelveld” opgehangen in de hoop dat hier een positief effect van uitgaat. Sociale controle werkt vaak het beste. Dus mocht u honden zien loslopen, mag u de eigenaar erop wijzen dat het verplicht is de hond aan te lijnen.

Wilgenbomen

Enkele knotwilgen die langs het fietspad staan hebben hun beste tijd wel gehad. Eén wilg is inmiddels vervangen door een nieuw exemplaar. Voor de andere, inmiddels flink uitgeholde wilgen, loopt nog een onderzoek of ze even kunnen blijven staan. Voor de biodiversiteit zijn juist deze oude bomen van grote ecologische waarde. Uiteindelijk zullen de oude bomen worden weggehaald als de jonge exemplaren die er alvast naast zijn geplant voldoende ecologische waarde hebben bereikt.

Aanbrengen bloemstrook

De gemeente wil een bloemrijke verbindingsstrook vanaf de Gooimeerlaan naar ’t Joppepad aanleggen. De strook tussen de knotwilgen aan de rand van het fietspad leent zich daar prima voor. In deze strook wordt nauwelijks gespeeld en aanwezigheid van iets hogere begroeiing heeft als voordeel dat ballen minder gemakkelijk het fietspad op rollen. Deze strook wordt in april met bloemen ingezaaid.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u met mij contact opnemen via onderstaand telefoonnummer. Ook kunt u het contactformulier op www.leiden.nl/contact invullen of Hans Nijhuis dan wel Louis Eggen als voorzitter van uw VVE benaderen.

Met vriendelijke groet,

John van Velzen

Wijkbeheerder

Stedelijk Beheer