Veerplein - start bouw Hapynionbrug (2020- 095)

Leiden werkt aan een lang, mooi en aaneengesloten stadspark rond de historische singels: het Singelpark! Aannemer Dura Vermeer is dit jaar gestart met de aanleg van zes nieuwe bruggen. Deze bruggen  zorgen voor de verbinding tussen de verschillende parkdelen en maken een aaneengesloten parkroute mogelijk.

Start werkzaamheden

Op maandag 9 maart 2020 start aannemer Dura Vermeer met de werkzaamheden voor de aanleg van de Hapynionbrug (Veerplein). De bouw van de funderingen duurt zeven weken. Er wordt gewerkt op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur. Na het monteren van de brug zijn nog ongeveer twee weken nodig voor de afrondende werkzaamheden.

Toelichting werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan onder andere uit graafwerk, het boren van gaten in de bestaande kade, het heien van stalen buispalen, het storten van een betonnen fundering, las- en metselwerk. De brug wordt momenteel in de fabriek geproduceerd, en zal op de definitieve plek worden gehesen met behulp van twee hijskranen.

Kappen en verplanten van bomen

Voor de werkzaamheden rondom de Hapynionbrug is het nodig om ter hoogte van Utrechtse Veer 28C twee coniferen te kappen en een lindeboom te verplanten. Ook zal ter hoogte van Huis op de Waard aan de zijde van de Nieuwe Rijn een kleine lindeboom gekapt worden. De bomen die verdwijnen worden na aanleg van de brug op ongeveer dezelfde plaats vervangen door tulpbomen. Zowel de verplant- als kapwerkzaamheden vinden plaats conform de verleende kapvergunning.

Wegafsluitingen

Voor het inhijsen van de Hapynionbrug worden het Utrechtse Veer ter hoogte van het Jan Goedeljeehof en de hoek van de Nieuwe Rijn / Kaarsenmakersstraat afgesloten. Op het Utrechtse Veer wordt dan tijdelijk tweerichtingsverkeer toegestaan. Alle woningen blijven bereikbaar voor bestemmingsverkeer en zijn voor u als bewoner dus bereikbaar. De afsluiting zal een dag duren.

Mogelijke hinder

Tijdens de werkuren ondervindt u mogelijk geluidshinder door geluid van draaiende machines en van het heien van de palen. Mocht u vanwege de werkzaamheden hinder ondervinden, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Nog vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Mail naar Singelparkbruggen@duravermeer.nl. U kunt dit emailadres ook tijdens de werkzaamheden gebruiken.

Of neem contact op met Cyntha Schouten, omgevingsmanager van Dura Vermeer. Zij is bereikbaar op tel. 06-538 082 35.

Op de Bouwapp (te downloaden via de AppStore en Google Play) plaatst Dura Vermeer actuele informatie en foto’s. Met deze app bent u altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het project.

Meer informatie

Heeft u vragen aan de gemeente bel dan naar tel. 14 071 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

R. Jansen
Projectmanager Singelparkbruggen
Gemeente Leiden