Veenbes - vervanging speeltoestel (2020-022)

De gemeente Leiden gaat de speelplek bij u in de straat renoveren. Het bedrijf Van Ee B.V. is verantwoordelijk voor het vervangingsplan en de uitvoering.

Inspraak

De gemeente Leiden vindt het belangrijk dat de omwonenden betrokken zijn bij de planvorming. Zo zorgen we dat de vernieuwde speelplek aansluit bij de wensen van de omwonenden.
Om deze reden willen wij u vragen of het asfaltsportveld met de basketbalpaal, volleybalnet en tennistafel nog goed gebruikt wordt of dat er meer behoefte is aan speelmogelijkheden voor jongere kinderen. Verder willen wij weten of er de wens bestaat om het asfalt te vervangen voor een grasveld.

Hoe werkt het?

Wilt u meebeslissen? Stuur dan voor 31 januari een email naar A.van.de.Sande@leiden.nl met uw ideeën. Let op: wij nemen reacties alleen mee als deze betrekking hebben op de speelplek.

Vervolg

Al uw ideeën worden verzameld en zo veel mogelijk verwerkt in het nieuwe ontwerp. Dit ontwerp sturen we voor we gaan beginnen met de uitvoering via een bewonersbrief rond. We streven naar uitvoering begin 2020.

Vragen?

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.


Met vriendelijke groet,

Annabel van de Sande
Projectcoördinator Groen en Spelen
Cluster Beheer