Veenbes - opknappen speelplek (2020-140)

De gebeurtenissen rondom het coronavirus hebben veel impact op ons dagelijks leven. Desondanks proberen we allemaal zo goed mogelijk door te gaan met ons werk. De gemeente gaat dan ook verder met de voorbereiding voor de herinrichting van speelplekjes voor kinderen, vandaar dat u deze brief ontvangt.

 

Op 24 januari 2020 stuurden wij u een brief over het opknappen van de speelplek bij u in de buurt. Het is brief met kenmerk 2020-022, terug te lezen op www.leiden.nl/bewonersbrieven.

Hierop hebben wij diverse reacties ontvangen.

Inspraak

Aan de hand van de inspraak heeft het bedrijf Van Ee B.V. een plan opgesteld. Dit kunt u zien aan de achterzijde van deze brief. Hieronder geven wij u een reactie naar aanleiding van de binnengekomen vragen en opmerkingen:

  • De basket en de tennistafel worden goed gebruikt worden en blijven daarom gehandhaafd. De basket wordt ook opgeknapt.
  • Het volleybalnet wordt niet meer gebruikt. Het wordt verwijderd en het asfalt wordt hersteld.
  • Het asfalt blijft liggen omdat men anders veel dierlijk afval op het sportveld verwacht.
  • Het combinatietoestel is geschikt voor een brede leeftijdsgroep van 3 tot 12 jaar.
  • De speeltoestellen zijn onoverdekt dus het zal niet erg aantrekkelijk zijn voor hangjongeren.
  • Door de situering van de tennistafel en de hinkelbaan zal fietsen over het plein ontmoedigd worden.

Vragen?

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Uitvoering

Voorjaar/zomer 2020 wordt het plan uitgevoerd. Te zijner tijd ontvangt u een brief met de exacte datum.

 

Met vriendelijke groet,

Annabel van de Sande

Projectcoördinator Groen en Spelen

Cluster Beheer