V.d. Waalstraat/ Melchior Treublaan - werkzaamheden kabels en leidingen

Met deze brief informeren wij u over werkzaamheden in de Van der Waalsstraat en de Melchior Treublaan.

Werkzaamheden

Voor het verleggen en opnieuw aansluiten van leidingen aan de andere zijde van het spoor (Kanaalpark) is het noodzakelijk om een nieuw boring te maken onder het spoor. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden worden een deel van de Van der Waalsstraat en de kruising met de Melchior Treublaan afgezet.

Planning

De werkzaamheden starten op maandag 29 april 2019 en duren naar verwachting tot en met vrijdag 3 mei 2019. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering afwijken van de planning.

Bereikbaarheid van omliggende panden

De Van der Waalsstraat wordt ter plaatse van het werkvak afgesloten voor al het verkeer. De Melchior Treublaan is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers worden langs het werk geleid. Mogelijk moet u tijdens de werkzaamheden op een andere plaats parkeren of omrijden. Wij vragen om uw begrip hiervoor.

Omgeving

Ik wil u erop wijzen dat het werkterrein een gevaarlijke plek kan zijn voor kinderen. Ik verzoek u hier rekening mee te houden en (uw) kinderen hierop attent te maken.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

S. Vermeer,
Projectcoördinator Stadsingenieurs