Van Vollenhovenplein - plaatsen ondergrondse containers

In de brief van 17 april 2019 las u over de voorlopige locaties die de gemeente voorstelde voor het plaatsen van ondergrondse containers voor glas, papier en textiel  Met deze brief informeren wij u over de voortgang van de procedure.

Zienswijzen

U heeft tot 24 mei 2019 uw zienswijze naar voren kunnen brengen op het ter inzage gelegde en voorgelegde voorlopige aanwijsbesluit.

Besluit definitieve locaties

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de locaties voor ondergrondse afvalcontainers voor papier, glas en textiel definitief aan te wijzen. U treft de lijst met locaties hieronder aan:

Straatnaam

papier

glas

textiel

totaal

locatienr.

Paramaribostraat t.h.v. nummer 99

1

1

nvt

2

147

Julianakade hoek Willem de Zwijgerlaan t.h.v. nummer 231A

1

nvt

nvt

1

150

Gandhistraat t.h.v. nummer 15

1

1

nvt

2

160

Smaragdlaan /Steve Bikostraat t.h.v. nummer 28

1

1

1

3

161

Hoge Morsweg t.h.v. nummer 142

1

1

nvt

2

162

Van Vollenhovenplein t.h.v. nummer 112

1

1

nvt

2

225

Plattegronden met definitieve locaties inzien

De definitieve locaties en de bijbehorende locatietekeningen liggen van 7 juni tot 19 juli 2019 ter inzage in het stadhuis (Stadhuisplein 1) en het Stadsbouwhuis (Langegracht 72) op maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur en in het stadhuis ook op donderdagavond van 17.00-20.00 uur en zaterdag van 9.00-13.00 uur.

Werkzaamheden, parkeren, verkeershinder

De werkzaamheden bestaan onder andere uit graafwerk, het plaatsen van een betonnen bak in de bodem en andere werkzaamheden. Mogelijk moet u tijdens deze werkzaamheden omrijden of op een andere plek dan normaal parkeren. Wij vragen om u begrip en medewerking.

Uitvoering

De werkzaamheden vinden plaats van maandag 17 juni tot donderdag 20 juni. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering afwijken van de planning.

Omgeving

Ik wil u erop wijzen dat het werkterrein een gevaarlijke plek kan zijn voor kinderen. Ik verzoek u hier rekening mee te houden en (uw) kinderen hierop attent te maken.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Arif Erkoca,
Cluster Beheer