Van Vollenhovenkade - Scholtenstraat - internationale basisschool (2021-163)

Met deze brief informeert de gemeente u over het besluit om per augustus 2022 een aantal lege klaslokalen aan de van Vollenhovenkade 15 tijdelijk te gebruiken voor de huisvesting van een internationale basisschool (IGBO) gedurende de periode van 5 schooljaren.

Internationaal georiënteerd basisonderwijs (IGBO)

In de Leidse regio is behoefte aan meer internationaal georiënteerd basisonderwijs (IGBO). Een IGBO is een school waar leerlingen een internationaal erkend lesprogramma volgen in een Engelstalige lesomgeving. Deze scholen vallen onder de wet Primair Onderwijs en zijn bedoeld voor kinderen van ouders met een niet-Nederlandse nationaliteit die tijdelijk (3 tot 5 jaar) in Nederland verblijven voor wonen en werken. Ook zijn de scholen bedoeld voor kinderen met de Nederlandse nationaliteit, die minimaal twee jaar met hun ouders in het buitenland hebben gewoond of voor minimaal twee jaar naar het buitenland gaan.

Twee scholen op een locatie

De gemeente kan zelf geen school oprichten. Dat doet een schoolbestuur. De gemeente heeft de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL) gevraagd deze school op te richten. SCOL heeft kortgeleden na zorgvuldig onderzoek besloten om de internationale basisschool te starten. De gemeente zocht binnen de schoolgebouwen van SCOL naar beschikbare ruimte. In het bestaande onderwijsgebouw aan de Van Vollenhovenkade, waar Joppensz in lesgeeft, staan momenteel meerdere klaslokalen leeg. Een bestaand schoolgebouw als tijdelijke plek gebruiken is een duurzamere, goedkopere, en snellere oplossing dan tijdelijk een nieuw schoolgebouw neerzetten.

Verwachting

SCOL en de gemeente streven naar een opening van de IGBO-locatie in augustus 2022 voor een periode van vijf schooljaren (2022-2023 t/m 2026-2027). De verwachting is dat vanaf augustus 2022 drie klassen (tussen de 35 - 50 kinderen) zullen starten op deze tijdelijke locatie. Het schoolgebouw biedt ruimte om het minimale leerlingaantal van de internationale school (80 leerlingen) én de leerlingen van Joppensz te huisvesten.

Ter voorbereiding hierop zal SCOL mogelijk kleinschalige aanpassingen in en rondom de school uitvoeren. Hierover wordt u apart geïnformeerd.

Informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Wilt u de gemeente en/of SCOL zaken meegeven ter voorbereiding op de komst van de internationale school? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact. In afstemming met u kan er desgewenst een online/telefonische afspraak ingepland worden.

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben met deze brief.

Met vriendelijke groeten,

Saskia de Best
Ambtelijk Opdrachtgever Onderwijshuisvestingsprojecten