Van Speykstraat - vervanging speeltoestellen 2021-008

Bij de speelplek in uw buurt zijn twee veertoestellen, de wipeend en de albatros aan vervanging toe. De veertoestellen worden weggehaald en een nieuwe wipwap wordt geplaatst.

Planning

De werkzaamheden zijn op maandag 8 februari 2021. In verband met onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen de werkzaamheden uitlopen. Wij vragen hier uw begrip voor.

Omgeving

Het werkterrein kan een gevaarlijke plek zijn voor kinderen. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?

Het is mogelijk dat er enige overlast ontstaat. Wij vragen hier uw begrip voor. Mocht u toch teveel hinder ondervinden kunt u contact opnemen met Marja de Mooij, www.leiden.nl/contact

Vragen?

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Ton den Dulk
Projectcoördinator Water en Spelen