Van der Werfpark - voortgang opknappen (2021-048)

Alle parken in Leiden worden eens in de 25 jaar opgeknapt. Dit geldt ook voor het Van der Werfpark.

Afgelopen september zijn de voetpaden in het park opgeknapt. In de eerste week van maart start aannemer Idverde Realisatie B.V. met de resterende werkzaamheden. De werkzaamheden zijn naar verwachting begin april klaar.

Wat gaat er gebeuren

De groenvakken en gazons worden opgeknapt, bomen verplant, het zicht op het beeld van burgemeester Van der Werf vanaf de waterzijde verbeterd, de toegangen tot het park meer uitnodigend. Er komen nieuwe afvalbakken en fietsenrekken.

Bereikbaarheid en overlast voor de omgeving

De aannemer richt een depot in naast de ingang van het park bij de Garenmarkt voor de aan- en afvoer van de benodigde materialen. Het gebruik van machines in het park levert mogelijk geluidsoverlast voor de directe omgeving op. De aannemer probeert deze tot een minimum te beperken en start de geluidproducerende werkzaamheden niet eerder dan 7.30 uur.

In verband met de veiligheid en de aard van het werk is het park tijdens de werkzaamheden afgesloten.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Michèle Klare

Projectmanager